Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Beste lezer(es),

Het jaar 2022 beloofde eindelijk het jaar van de normalisering te worden, na de pandemie. De werkomstandigheden werden losser, internationale contacten werden terug mogelijk – al bleek thuiswerk wel een blijver. Het zag er allemaal hoopgevend uit, tot de oorlog in Oekraïne losbarstte. Een drama voor miljoenen mensen. In de eerste maanden van de oorlog organiseerden we met Caritas Vlaanderen, in samenwerking met de Oekraïense gemeenschappen in Gent en Brugge inzamelacties voor de getroffen bevolking.

Met Caritas Hulpbetoon bleven we, naast de individuele en projectgebonden hulpverlening ook verder inzetten op materiële hulpverlening, voornamelijk in het kader van de watersnood in Wallonië, waarvan de gevolgen nog steeds tastbaar zijn voor de lokale bevolking.

‘Armoede en Sociaal Beleid’ blijft een belangrijke thematische invalshoek. In 2022 publiceerden we een Juridische Gids m.b.t. referentieadressen en zetten we een studie op over armoede in de ouderenzorg, die in 2023 zal uitmonden in een studiedag. We bleven ook aandacht besteden aan de opvolging van menstruatiearmoede, een thema dat we met onze publicatie ‘Dubbel Taboe’ in 2020 mee op de politieke agenda hadden gezet.

De werking rond vrijwilligerswerk kreeg in 2022 nieuwe impulsen, ingebed in de verschillende projecten. Inzake internationale vrijwilligerswerking mochten we onze eerste vrijwilliger verwelkomen in het kader van het ESC-programma, en werd het EVOCA-project goedgekeurd.

Ook op het vlak van pastoraal en identiteit werd aandacht besteed aan de problematiek van de ouderen, met o.m. een studiedag rond ‘Kwetsbare Waardigheid’, en met het initiatief ‘Sara lacht’, rond ondersteuning van voorzieningen in de ouderenzorg. Verder waren er o.m. ook nog vormingsinitiatieven rond Ethisch Leiderschap en rond het gebruik van de Spiritwijzer.

Op het vlak van de operationele projectwerking bleef het driejarige project rond Postmobiel Wonen in opdracht van en in samenwerking met de stad Gent onze aandacht opeisen, net als het project Mobiel en Precair Wonen, waar de werking rond de referentieadressen werd uitgebreid met de begeleiding van binnenschippers (i.s.m. met vzw De Schroef). De samenwerking met Caritas International rond het Opvangcentrum in Scherpenheuvel liep eveneens gewoon verder.

Achteraan het Jaarverslag vindt u tenslotte nog bijkomende info over Wie is Wie bij Caritas Vlaanderen.

We wensen u veel leesgenot!

Download hier de pdf

Jaarverslag Jaarverslag 2022

Caritas