Caritas Vlaanderen Jeugdthuisloosheid

Jeugdthuisloosheid

Dak- en thuisloosheid bij jongeren is nog steeds een onderbelicht fenomeen. Studies in de laatste jaren zijn evenwel duidelijk: de situatie voor sommige jongeren ís kritiek. Vanuit Caritas Vlaanderen willen we bijdragen aan oplossingen die broodnodig zijn.

Daarom werkten we een CaritasRapport uit, waarin we verschillende goede praktijken uit binnen- en buitenland die een bron van inspiratie kunnen zijn in de aanpak van dak- en thuisloosheid bij jongeren belichten. We geven ook aanbevelingen mee voor beleidsmakers op het lokale en bovenlokale niveau.

We vertrekken daarbij van een beperkte omgevingsanalyse, waarbij we recente studies aan elkaar koppelen. Vooral de Nulmeting Dak- en Thuisloosheid (2014) is daarbij een aangewezen leidraad. Uit die meting blijkt dat een  kwart  van  de  thuislozen  jongvolwassen is.  In  absolute  cijfers  telden  de  onderzoekers  1.375 thuislozen tussen de 18 en 25 jaar . Zo’n 200 van hen verbleven voordien in de jeugdhulp. Heel wat jongvolwassenen die de instelling verlaten proberen eerst zelfstandig te wonen en wanneer dat niet lukt, belanden ze vaak in de thuislozenzorg. Belangrijk is dat die cijfers nog geen rekening houden met wat we sofa-surfers noemen: jongeren die bij vrienden op de sofa slapen en niet gekend zijn bij hulpverleners.

Vervolgens  geven  we  een  overzicht  van  praktijken  uit  binnen-  en  buitenland  die  tot  goede  resultaten leiden. Die evidence-based methodieken kunnen ook bij ons oplossingen bieden voor jongeren in dak- en thuisloosheid. We vertrekken daarbij vanuit de initiatieven binnen ons  eigen  Europese  Caritas-netwerk.  We  zijn  echter  zeer  dankbaar  om  daarnaast  ook  gebruik  te  mogen  maken  van  de  expertise  van  de  Europese  koepel  van  daklozenorganisaties,  FEANTSA , in het bijzonder van Robbie Stakelum, stafmedewerker FEANTSA YOUTH.

Eindigen doen we met beleidsaanbevelingen voor (politieke) beleidsmakers op verschillende niveaus. Als middenveldorganisatie vinden we het belangrijk om de sector te inspireren met nieuwe praktijken, maar zonder structurele veranderingen zullen we blijven dweilen terwijl de (brand)kranen open staan. Enkel preventieve en structurele maatregelen kunnen werkelijke verandering brengen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid bij jongeren en in de strijd tegen armoede in het algemeen.

Gerelateerde publicaties

Caritas Rapport Over de muur In Caritas Rapport 'Over de muur' belichten we verschillende goede praktijken uit binnen- en buitenland die een bron van inspiratie kunnen zijn in de aanpak van dak- en thuisloosheid bij jongeren. We geven ook aanbevelingen mee voor beleidsmakers op het lokale en bovenlokale niveau.

Lees meer

Presentaties Studiedag Over de muur