Interview Frank Deloffer, n.a.v. zijn nieuwe functie

Frank Deloffer was 30 jaar advocaat, 12 jaar schepen van ruimtelijke ordening en 2 jaar burgemeester van Alken. “Ik word 50 jaar en wil wat anders”, bedacht Frank zich. In januari van dit jaar nam hij het stuur over van Kris Buckinx als bisschoppelijk gedelegeerde voor de diaconie in Limburg én in die rol ook als bestuurder van Caritas Hulpbetoon. “Ik was van plan te stoppen met mijn advocatuur om pastor te worden in een woonzorgcentrum of ziekenhuis, en was in die zin ook een opleiding tot pastor gestart, tot ik plots telefoon kreeg van bisschop Patrick Hoogmartens. Na een aantal gesprekken met de bisschop en met Kris Buckinx heb ik de functie aanvaard. Mijn opleiding blijf ik ook voortzetten. Ik heb er nog geen moment spijt van gehad, integendeel, ik ga weer met veel plezier naar mijn werk. Het is een boeiende leefwereld.”

“Een nieuwe functie bekleden, betekent: je deels inpassen in de bestaande structuren en deels een nieuwe wind meebrengen. In die zin heb ik een aantal ambities vooropgesteld.

Zo mag er, volgens mij, meer aandacht uitgaan naar de spiritualiteit van de diaconie. Waarom bezoeken we zieken? Waarom zorgen we voor drugsverslaafden of daklozen? Door de parochies te bezoeken en beter te leren kennen, kan ik in kaart brengen waar er diaconie is en hoe die georganiseerd wordt. Door de coronamaatregelen is dit wat in tijd verschoven, maar ik kijk ernaar uit.

Ik zou ook de interreligieuze dialoog willen versterken. We vergaderen al wel veel samen, maar dat mag, wat mij betreft, tot meer concrete acties en samenwerkingen leiden. Mensen verbinden, zie ik als mijn opdracht; met meerderen een einddoel bereiken.

Ook wil ik ijveren om de diaconie in de scholen uit te breiden. Daar is nog veel werk. Tussen ziekenhuizen, scholen, parochies, … is amper contact, er is geen wisselwerking. Er is meer positieve beïnvloeding nodig. Zodat er bijvoorbeeld ketenzorg kan ontstaan: er komt een patiënt binnen in het ziekenhuis. Deze komt er in contact met de pastorale zorg. Hij wordt na enkele weken uit het ziekenhuis ontslagen. Maar dan? Dan is er geen opvolging meer.”

“Ik vind het belangrijk om terug te keren naar de basis. Die basis, de parochiale werkingen, worden overstelpt door sociale organisaties die zich bij hen aanprijzen. Daar wil ik trachten orde in te scheppen. Ik hoop een persoonlijke band te kunnen realiseren met de parochies. Ik beoog met een contactpersoon uit elke parochie een werkgroep te vormen. Het bisdom Hasselt telt 7 decanaten en 44 gemeentes, dus dat lijkt me haalbaar.”

Caritas