Eind 2019 organiseerden we een bevraging rond menstruatie-armoede. 2.608 Vlaamse meisjes en jonge vrouwen tussen 12 en 25 jaar gingen hierop in. Daaruit bleek dat 12% van hen al wel eens niet genoeg geld had om menstruatieproducten te kopen. (Lees meer over ons onderzoek

Wat weekte dit los bij lokale organisaties en overheden? Wat is er in tussentijd aan gedaan? Wij proberen zoveel mogelijk acties te bundelen.

Recent in het beleid

  • Wallonië deelt gratis maandverbanden uit

Waals minister van Gezondheid en Vrouwenrechten Christie Morreale (PS) kondigde op 06/03/2022 aan dat de Waalse regering 440.000 euro zal vrijmaken om vrouwen in een kwetsbare positie gratis hygiënische producten aan te bieden. Het gaat om een proefproject in samenwerking met de vrouwenrechtenorganisaties Synergie Wallonie en Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS).

Vanaf april 2022 zullen 2,5 miljoen maandverbanden ter beschikking worden gesteld aan vrouwen in precaire situaties in de provincies Luik, Namen en Henegouwen. In elke provincie wordt een coördinator aangesteld. De distributieplaatsen, waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd, zullen hoofdzakelijk plaatsen zijn waar kwetsbare personen wonen, zoals opvangtehuizen, medische centra, centra voor gezinsplanning, noodopvangcentra en nachtverblijven. Bovendien zullen enkele tientallen maandverbandautomaten worden ingezet en zal een informatieve folder over menstruatiegezondheid worden verspreid.

Meer info: De Standaard, La Libre

  • Federale regering maakt geld vrij voor organisaties die menstruatie-armoede aanpakken

Op 29/12/2020 maakte minister voor Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) twee keer 100.000 euro vrij. Dat geld ging naar Conseil francophones des Femmes de Belgique en de Vrouwenraad.

De Vrouwenraad besliste om 25.000 euro te houden voor haar iegen projectcoördinatie en beleidswerk. 75.000 euro ging naar de ondersteuning van 15 lokale projecten van haar lidorganisaties, namelijk van YWCA Antwerpen vzw (Femma-Wereldvrouwen), Zij-kant vzw, Zonta Area 05, VIVA-SVV, Unie Vrijzinnige Verengingen (32 Huizen van de Mens), Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele opvoeding (CGSO).

Meer info: VRT NWS, Webinar Vrouwenraad 10/05/2021, Verslag Vrouwenraad

Lokale good practices

Zoek je meer informatie over menstruatie-armoede?

Wat is er zoal in de internationale pers verschenen over menstruatie-armoede?
En welke onderzoeken rond menstruatiearmoede bestaan er?

Acties Caritas Vlaanderen menstruatie-armoede

Meer info over onze bevraging en de resultaten hiervan, onze beleidsaanbevelingen, onze diepteinterviews en nog veel meer.