Caritas Vlaanderen Onder dak

Dak- en thuisloosheid in lokaal beleid

Dak- en thuisloosheid is, zeker wanneer we kijken naar jongeren, nog steeds een onderbelicht fenomeen. Studies in de laatste jaren zijn evenwel duidelijk: de situatie ís kritiek. Dankzij die studies komt er langzaamaan meer en meer aandacht voor dit probleem.

Eén van die studies trok onze aandacht. Het team van Evelien Demaerschalk, Katrien Steenssens, Tine Van Regenmortel en Koen Hermans zette in 2018 eerste stappen naar een meetmethode voor dak- en thuisloosheid in België. Binnen dat onderzoek bevroegen ze verschillende OCMW’s in eerder rurale gemeenten.

Waar de sociaal werkers in een eerste gesprek aangaven dat er bij hen geen of nauwelijks dak- en thuislozen verbleven, bleek dit in de praktijk anders te zijn.

Het doet ons beseffen dat de manier waarop we naar daklozen of thuislozen kijken vaak nog vrij eng is. Een groter wordende groep jongeren zoekt sneller toevlucht bij familie of vrienden. Het zogenaamde sofa-surfen, waarbij thuislozen van de ene zetel naar de andere gaan, neemt toe. Het gebrek aan (h)erkenning als thuisloze, ontzegt deze groep belangrijke rechten en noodzakelijke ondersteuning.

Internationaal onderzoek toont ook aan dat de groep jonge dak- en thuislozen diversifieert. Een groot deel slaagt er niet in om na een verblijf in de jeugdhulp de stap naar volwassenheid te zetten. Maar een ander deel is nog nooit in contact geweest met welzijnswerkers. Die tweedeling is belangrijk: enkel inzetten op jeugdhulpverlaters is te kort door de bocht.

Samen met de onderzoekers en de Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten trokken we daarom door Vlaanderen met een duidelijke boodschap. In élke gemeente of stad zijn er mensen die vannacht niet in een eigen bed terecht kunnen. En élke gemeente of stad kan daar iets aan doen.

Met het magazine Onder dak willen we bijdragen aan de situatie van elke mens die vannacht niet in een eigen bed kan slapen. Of het nu in een park, in een treinstation, in een jeugdherberg of op de sofa bij vrienden is. Door situaties en verhalen te lezen kunnen we ze ook beter herkennen en er de juiste acties aan vast knopen. Door samen te werken over grenzen van organisaties heen, kunnen we op lokaal niveau mensen in een precaire situatie de hand reiken.

Gerelateerde publicaties

Caritas Vlaanderen Onder dak In de publicatie 'Onder dak' analyseert Caritas Vlaanderen de lokale aanpak van dak- en thuisloosheid in Vlaanderen en in zijn internationale context.

Lees meer