CH Info nr 47

Caritas Hulpbetoon Info 47

Beste schenker,

Op het einde van het jaar vestigen we traditiegetrouw met Caritas Hulpbetoon de aandacht op de precaire omstandigheden waarin vele mensen die het normaal al moeilijk hebben, de winter moeten doorkomen. De inflatie en de energiecrisis komen daar nog bovenop, en betekenen voor velen: bijtende koude en onbetaalbare verwar­mings­kosten.

De hoge energiekosten zijn grotendeels terug te voeren op de oorlog in Oekraïne. Ze zijn niet onze schuld. Maar we voelen wel allemaal het effect. Dat geldt des te meer voor wie in een minder goed geïsoleerde woning leeft, of met een verouderde installatie verwarmt.

Koude zorgt ook voor kilte in ons hart, en leidt tot eenzaamheid. Met Caritas Hulpbetoon willen we signalen van nabijheid geven en van solidariteit.

Solidariteit is in feite juist dit: het weinige dat wij hebben, delen met hen die niets hebben, opdat niemand lijdt.

(Paus Franciscus, Boodschap voor de zesde Werelddag van de Armen)

Op de volgende pagina’s willen we bewust projecten in de kijker stellen waar verbinding wordt gemaakt. Waar mensen hun hand uitstrekken naar andere mensen – en hen in hun eigen situatie tegemoet treden. Arme mensen vormen immers geen aparte categorie, waar we op een verschillende manier mee omgaan. Integendeel, we vormen samen één gemeenschap.

We zijn op die manier met Caritas Hulpbetoon aanwezig in verschillende steden. We lichten er enkele projecten uit, die we nader in beeld brengen. Als caritasorganisatie blijven we in onze werking de nadruk leggen op de nood aan opvang, zeker in de winter, en zeker voor families met kinderen. Nood aan opvang, begeleiding, contact en erkenning als medemens.

En nood aan hoop. We blijven geloven dat we, met de hulp van velen, voor vele anderen kleine wonderen kunnen verrichten, en dat we voor deze mensen de hoop op een nieuw leven kunnen laten openbloeien. Dan kan het ook voor hen Kerstmis zijn.

We rekenen daarvoor opnieuw op uw steun. Helpt U ons helpen ?

Inhoud

 • Bijtende koude, onbetaalbare warmte
 • Winteropvang
  • Waarom steunen wij initiatieven van winteropvang?
  • Wat doen wij?
   Met onze operationele werking Caritas Hulpbetoon doen we aan solidariteit door anderen in beweging te zetten.
  • Met de koude ondersteunen we projecten van winteropvang voor dak- en thuislozen of zij die er nood aan hebben
 • met Caritas Vlaanderen doen we aan solidariteit door 
  • actief te handelen
  • structurele oplossingen te zoeken
 • Bedankt voor uw steun
 • Fiscale aftrekbaarheid

Download hier de pdf

Caritas