Tijdelijke expo ‘Reflecties. Roma in België’, in de Kazerne Dossin te Mechelen 

De tentoonstelling 'Reflecties: Roma in België' is een samenwerking van AP Hogeschool Antwerpen en de federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met steun van Europa. Je ontdekt er de levensverhalen van 9 Roma die in België wonen. De portretten zijn het werk van de richting sociaal werk van de hogeschool en heeft een positieve beeldvorming tot doel, opdat het stigma rond Roma wordt doorbroken. 

Frantisek Eku Mizigar, beheerder van Caritas Vlaanderen op de Lübecksite in Gent en één van de rolmodellen van de expo: “Je moet ons niet voor iets speciaals nemen. We zijn zoals ieder van jullie. Het is jammer dat we moeten duiden wie we zijn, opdat anderen geen vooroordelen over ons hebben.” 

Nathalie Van Ceulebroeck: “Het doel van de expo is tweevoudig. Enerzijds willen we aan het brede publiek meegeven dat er een heel stereotiepe beeldvorming over Roma bestaat. We willen die kijk wat verbreden en nuanceren. Maar daarmee zeggen we niet dat er geen Roma zijn die in een problematische situatie verkeren, want dat is ook niet de realiteit, maar we willen dit beeld verbreden en nuanceren. Anderzijds willen we in de Roma-gemeenschap zelf een aantal rolmodellen naar voor schuiven, die een breder toekomstbeeld kunnen tonen aan de jongeren.” 

De expo loopt nog tot einde september in de Kazerne Dossin te Mechelen. Daarna verhuist de expo naar het Migratiemuseum in Brussel, om nadien nog door heel België rond te reizen. 

Meer info: https://www.mi-is.be/nl/agenda/tentoonstelling-reflecties-roma-belgie  

Caritas