Caritas Hulpbetoon Info 17

Caritas Hulpbetoon Info 17

Editoriaal

Voor dit en volgend jaar voorspellen alle gezaghebbende instanties opnieuw een jaarlijkse groei die boven de 1 % van het Bruto Nationaal Product uitkomt. Voor het eerst sinds lang lijkt er terug een sprankeltje licht aan het einde van de tunnel.

Althans, voor diegenen die zich op eigen kracht door de moeilijkste momenten hebben kunnen doorworstelen. Velen zijn echter door de mazen van het net gevallen, en moeten vaststellen dat er via de uitgebouwde sociale kanalen niets meer voor hen kan worden gedaan.

Eén tegenslag veroorzaakt zo al gemakkelijk een sneeuwbaleffect dat kan leiden tot onoverkoombare financiële problemen. Vaak ziek zijn, vormt vb. een zware belasting voor wie moet rondkomen met het bestaansminimum, en ook een ziekenhuisopname kan voor mensen die het niet breed hebben, het begin zijn van schulden die zich snel opstapelen.

Om zich het lot van deze mensen op een structurele manier te kunnen aantrekken, richtte het bisdom Gent reeds in 1998 het ‘Crisisfonds Caritas Oost-Vlaanderen’ op, binnen Caritas Hulpbetoon. In 2014 werd een begin gemaakt met het Crisisfonds Limburg, en dit jaar zal ook het Crisisfonds Antwerpen operationeel zijn.

De crisisfondswerking is daarmee uitgegroeid tot een hoeksteen van de werking van Caritas Hulpbetoon. Voldoende reden dus om er de focus van deze Caritas Hulpbetoon Info op te richten, zeker nu de crisis ervoor gezorgd heeft dat kwetsbare mensen nog kwetsbaarder geworden zijn, en dus nog gevoeliger voor tegenslagen.

Met deze trimestriële oproep vragen we dan ook uw steun om deze werking blijvend mogelijk te maken én verder uit te bouwen. Uw gift laat ons toe mensen die door brute pech kopje onder dreigen te gaan, in staat te stellen om toch het hoofd boven water te houden, en zo de hoop te kunnen bewaren op een meer rooskleurige toekomst!

We danken u bij voorbaat voor uw steun!

Inhoud

  • De Crisisfondswerking van Caritas Hulpbetoon
  • Enkele cijfers uit 2014

Download hier de pdf