Meerjarenplan

Strategische oriëntaties 2023 - 2025

Met trots stellen we u de strategische oriëntaties van Caritas Vlaanderen voor de volgende jaren voor. Ze vormen de coördinaten die onze organisatie de komende jaren richting zullen geven. En dat is nodig, want de wereld staat niet stil.

Op welke (toekomstige) uitdagingen moet Caritas Vlaanderen een antwoord proberen bieden? Wat maakt Caritas uniek? Hoe kunnen we onze missie realiseren? Vanuit welke waarden werken we? Deze vragen en nog vele andere liggen aan de basis van het voorliggende strategisch beleidsplan. Vanuit die reflectie werpen we een blik op onze toekomst.

De strategische oriëntaties bieden een kader en geven richting, maar bepalen niet alle te doorlopen stappen voor de komende jaren. We zetten doordachte en gedragen bakens uit, maar behouden tegelijk ook de nodige flexibiliteit voor zaken die we nu nog niet kunnen (voor)zien. Het vormt een instrument dat steeds in beweging is en dat mee evolueert met onze organisatie.

De oriëntaties dienen ons ook te inspireren om verder te blijven bouwen aan een collectief doel. We zetten de aandachtspunten op scherp en willen onze doelen bereiken in samenwerking met onze partners.

Download hier de pdf

Caritas