Caritas Internationalis bestaat 70 jaar en lanceert haar campagne 'Together we'

Caritas Internationalis lanceert, n.a.v. haar 70ste verjaardag, de campagne 'Together we'.

Ze doet een oproep om zorg te dragen voor onze planeet en de armen. 'Act today for a better tomorrow.'

Haar boodschap is drieledig:

  1. "De aantasting van ons 'gemeenschappelijk huis', de aarde, die nog is verergerd door de huidige wereldwijde pandemie, heeft een onevenredig grote impact op iedereen, in het bijzonder op degenen die al te maken hebben met achterstand, marginalisatie en meervoudige vormen van kwetsbaarheid.
  2. Wij roepen alle Caritas-groepen op alle niveaus op zorggemeenschappen te vormen om actie te ondernemen met betrekking tot de dringende noodzaak om 'ons gemeenschappelijk huis' (de aarde) te herstellen, te beschermen en te vernieuwen in het belang van allen, in het bijzonder van de armsten en meest kwetsbaren in de samenleving, met het oog op de handhaving van de menselijke waardigheid.
  3. Wij zien dit als een ondubbelzinnige zaak van sociale rechtvaardigheid, aangezien de huidige crisis niet alleen negatieve gevolgen heeft voor de bestaansmiddelen en de mensenrechten van de mensen, maar ook de menselijke waardigheid aantast."

Wij zien deze boodschap als onze opdracht. Doe jij met ons mee?

Caritas Internationalis lanceerde haar campagne met de conferentie 'Caritas Internationalis: 70 years of fighting poverty'

Caritas