Zalig Paasfeest en een deugddoende Paastijd!

De vastentijd heeft ons bij uitstek doen stilstaan bij het leed waar mensen vandaag mee geconfronteerd worden. De beeldspraak van een tocht door de woestijn is voor velen vandaag geen beeldspraak maar harde realiteit. De ruwe werkelijkheid van die beproevingen wordt tastbaar in de rauwe verhalen van de mensen waarmee we als Caritas op stap gaan. In welke context dan ook; de oorlogen in Oekraïne en in Jezus’ land, de vergeten oorlogen en conflicten, in Afrika en Myanmar, mensen op de vlucht die nergens welkom zijn, mensen in armoede dichtbij, die niet weten waar naartoe of van welk hout pijlen maken.

Maar toch staat de woestijn traditioneel ook symbool voor het onophoudend zoeken en vinden van nieuwe inzichten, van wegen naar hoop en toekomst. In onze christelijke traditie liet Jezus ons zien hoe ons niet te laten breken door deze uitdagingen, of te zwichten voor de verlokkingen van de onmiddellijkheid.

De voetwassing op Witte Donderdag leerde ons ook dat we ons daarbij dienend moeten opstellen. Elke mens is beeld van God en verdient alleen al daarom onze dienende beschikbaarheid. Dat voorbeeld mag ons inspireren om, door de diepten en de duisternis van de dagelijkse ervaring van Goede Vrijdag heen, onze blik gericht te houden op de Verrijzenis, op het ochtendgloren van Pasen, want ook dat is een ervaring die elke dag opnieuw gebeurt!

Laten we uit de levende herinnering van de op het kruis gestorven en verrezen Jezus, de hoop en de gelovige zekerheid putten dat niemand er alleen voorstaat, maar dat onze zorg en solidariteit mee de kiemen mogen leggen voor een samengedragen en vreugdevolle toekomst voor iedereen, waar we ons elk van op onze eigen plek dagdagelijks voor kunnen en mogen blijven inzetten!

Jezus’ vrienden en volgelingen hadden zich na zijn terechtstelling vol angst teruggetrokken in de bovenzaal, met de deuren gesloten. Het zal vele ontmoetingen met de verrezen Heer vergen, en de hulp van de Heilige Geest, voor ze zover zijn dat ze met Pinksteren de wereld intrekken en de draad van Jezus’ levenbrengend verhaal terug oppikken.

Laten we op onze beurt deze paastijd gebruiken om met hernieuwde kracht aan de slag te gaan, en mee Jezus’ boodschap van naastenliefde en gerechtigheid gestalte te geven in een wereld die er grote nood aan heeft.

‘Laten we niet moe worden het goede te doen, in concrete daden van naastenliefde; ‘Laten we niet moe worden het kwaad uit ons leven te bannen; ‘Laten we niet moe worden het goede te zaaien.’
(Paus Franciscus)

Zalig Paasfeest en een deugddoende Paastijd!