Elke persoon telt. Nieuwe cijfers over het aantal dak- en thuisloze personen schetsen schrijnende en vaak onzichtbare realiteit

De nieuwe dak- en thuislozentelling 2022 is gepubliceerd. Het onderzoek is georganiseerd door de KBS in samenwerking met de KU Leuven en UC Louvain. Caritas Vlaanderen is verheugd en bezorgd. Verheugd omdat er werk zal blijven worden gemaakt van het vaststellen van betrouwbare gegevens over dak- en thuisloosheid in Vlaanderen en het gehele Belgische grondgebied. Bezorgd omdat de cijfers alleen maar de top van de ijsberg laten zien. Vooral het aantal gezinnen met kinderen die in dak- en thuisloosheid verblijven baart zorgen. Over de verschillende tellingen heen (2020 – 2021 – 2022) werden 4394 kinderen geteld die direct betrokken zijn bij de woonsituatie van hun ouders.

Caritas Vlaanderen verwelkomt de brede definitie die de onderzoekers hanteren. Wij pleiten ook voor de toepassing van de ETHOS-typologie. Daarbij is specifiek aandacht voor de diversiteit onder dak- en thuislozen. Veel personen en gezinnen verblijven bijvoorbeeld niet alleen op straat of in een opvang, maar ook bij vrienden en familie. Caritas Vlaanderen verwees hier al naar in haar eigen publicatie Onder dak: lokale aanpak van dak- en thuisloosheid.

We roepen politici op om daarom

  • het aantal ‘housing first’ initiatieven op te schalen,
  • zich te blijven inzetten voor het creëren van een ruimer aanbod van betaalbare en kwalitatieve woningen met een geplafonneerde huurprijs,
  • een bindend sociaal-objectief te realiseren voor sociale woningen in elke gemeente,
  • en het universeel gebruik van de ETHOS-typologie in lokale besturen en OCMW's om de woonsituatie van bewoners en cliënten te beoordelen en monitoren.

Laten we in onze maatschappij eerst zorg dragen voor diegenen die in een situatie zitten waarin niemand ooit wil terechtkomen.