Caritas Vlaanderen Onder dak

Onder dak

Caritas Vlaanderen organiseerde samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)  in april 2019 de studiedag ‘Onder dak’. Deze uitgave is het verslag van die studiedag.

Dak- en thuisloosheid is, zeker wanneer we kijken naar jongeren, nog steeds een onderbelicht fenomeen. Studies in de laatste jaren zijn evenwel duidelijk: de situatie ís kritiek. Dankzij die studies komt er langzaamaan meer en meer aandacht voor dit probleem.

Eén van die studies trok onze aandacht. Het team van Evelien Demaerschalk, Katrien Steenssens, Tine Van Regenmortel en Koen Hermans zette in 2018 eerste stappen naar een meetmethode voor dak- en thuisloosheid in België. Binnen dat onderzoek bevroegen ze verschillende OCMW’s in eerder rurale gemeenten. Waar de sociaal werkers in een eerste gesprek aangaven dat er bij hen geen of nauwelijks dak- en thuislozen verbleven, bleek dit in de praktijk anders te zijn.

Het doet ons beseffen dat de manier waarop we naar daklozen of thuislozen kijken vaak nog vrij eng is. Een groter wordende groep jongeren zoekt sneller toevlucht bij familie of vrienden. Het zogenaamde sofa-surfen, waarbij thuislozen van de ene zetel naar de andere gaan, neemt toe. Het gebrek aan (h)erkenning als thuisloze, ontzegt deze groep belangrijke rechten en noodzakelijke ondersteuning.

Internationaal onderzoek toont ook aan dat de groep jonge dak- en thuislozen diversifieert. Een groot deel slaagt er niet in om na een verblijf in de jeugdhulp de stap naar volwassenheid te zetten. Maar een ander deel is nog nooit in contact geweest met welzijnswerkers. Die tweedeling is belangrijk: enkel inzetten op jeugdhulpverlaters is te kort door de bocht.

Met dit magazine willen we bijdragen aan de situatie van elke mens die vannacht niet in een eigen bed kan slapen. Of het nu in een park, in een treinstation, in een jeugdherberg of op de sofa bij vrienden is. Door situaties en verhalen te lezen kunnen we ze ook beter herkennen en er de juiste acties aan vast knopen. Door samen te werken over grenzen van organisaties heen, kunnen we op lokaal niveau mensen in een precaire situatie de hand reiken.

Inhoud

 • Voorwoord
 • Opinie: Jongeren zonder thuis, die blijven plakken
 • Analyse: Dak- en thuislozen ook in landelijke gemeenten
 • Interview: Op zoek naar huisvesting voor vluchtelingen
 • Opinie: Het winterplan voor daklozen: een versleten pleister op een grote, gapende wonde
 • Interview: Als je spons te vol zit, dan lukt het niet meer
 • Interview: Dakloosheid bestrijden in de Gentse Taskforce Wonen
 • Interview: Complexe problemen vragen om complexe oplossingen
 • Interview: Helft jonge daklozen komt niet uit kwetsbaar gezin
 • Opinie: Ik ben vandaag een vriend verloren
 • Analyse: Drempels voor jongeren in dak- en thuisloosheid
 • Opinie: Een dak alleen is niet genoeg
 • Interview: Stoppen met hokjesdenken
 • Analyse: Referentieadres als instrument van hulpverlening
 • Opinie: Dak- en thuisloosheid is een schandvlek

Bestel een gedrukt exemplaar

Wanneer wij dit ingevulde formulier van jou ontvangen, zenden we jou een e-mail met verdere details over de betaling per overschrijving en de verzending. Wanneer wij jouw overschrijving hebben ontvangen, sturen wij jou via Bpost de publicatie naar het adres dat je hiernaast invulde. Indien je een factuur wenst, gelieve ons dan per e-mail het factuuradres na te sturen met als onderwerp van je mail 'Bestelling publicatie door [Naam] [Voornaam] van [Publicatietitel]'.

Onder dak
Prijs per publicatie (incl. BTW) € 11
Verzendkosten (incl. BTW) (Kan afwijken bij een grotere bestelling) € 4
Verzendadres