Algemeen

Deze website en al zijn gegevens zijn eigendom van Caritas Vlaanderen vzw, gevestigd in de Liefdadigheidsstraat 39 1210 Brussel.

De inhoud van deze website wordt met zorg gecreëerd en is ondersteund door bronnen en referenties, waarvan wordt geacht dat ze betrouwbaar zijn. Caritas Vlaanderen vzw kan echter niet garanderen dat de inhoud juist, actueel en volledig is, noch dat de website ononderbroken en foutloos zal functioneren. Caritas Vlaanderen vzw kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens op deze website.

Zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming van Caritas Vlaanderen vzw is het verboden om enige informatie op deze website voor commerciële of professionele doeleinden te gebruiken. Citeren is toegelaten, indien de bron wordt vermeld. Caritas Vlaanderen vzw heeft het recht om onmiddellijke verwijdering te vragen van de geïntegreerde gegevens op jouw website of ander digitaal medium.

Links

Deze website bevat verschillende hyperlinks die leiden naar websites die beheerd worden door derden. De links dienen uitsluitend ter informatie. Caritas Vlaanderen vzw heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud en kwaliteit van de externe websites waarnaar wordt verwezen.

Akkoord

Door deze website te bekijken, onze webdiensten te gebruiken en onze gegevens te gebruiken, stem je in met deze gebruikersvoorwaarden. Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk ogenblik wijzigingen en correcties aan deze website, met inbegrip van deze gebruikersvoorwaarden, aan te brengen. Aan deze website, webdiensten en de geboden gegevens kan je geen rechten ontlenen.

Persoonsgegevens

Wanneer je persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld jouw naam of e-mailadres, dan is ons privacybeleid van toepassing.

Klachten

Op het gebruik van deze website en onze webdiensten is het Belgisch recht van toepassing.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over deze gebruikersvoorwaarden en/of over overige gegevens op deze website? Dan kan je vanzelfsprekend steeds contact met ons opnemen.