Missie en visie

Caritas Vlaanderen behoort tot het wereldwijde Caritasnetwerk van Caritas Internationalis van de Rooms-Katholieke Kerk.

Caritas Vlaanderen wil Gods Liefde uitdrukken en laat zich inspireren door de evangelische waarden van mededogen, rechtvaardigheid en solidariteit.

Caritas Vlaanderen bouwt mee aan een samenleving die gebaseerd is op liefde voor de mens, waar niemands rechten worden geschonden en waar iedereen kansen krijgt om er in vrijheid en verantwoordelijkheid ten volle aan deel te nemen.

Caritas Vlaanderen ondersteunt gezondheids- en welzijnsvoorzieningen en organisaties en groepen die opkomen voor de erkenning van de rechten van kwetsbare mensen, met een voorkeursoptie voor mensen in armoede.

Caritas Vlaanderen ondersteunt en stimuleert het vrijwillig engagement in onze samenleving.

Caritas Vlaanderen ondersteunt en stimuleert pastorale en spirituele zorg in het veld van gezondheid en welzijn.

Caritas Vlaanderen richt zich zowel op de katholieke gemeenschap als op de bredere samenleving en vindt hier partners voor de realisatie van haar doelstellingen.
 

Caritas Vlaanderen focust op 3 thema’s: naast armoedebestrijding zijn dat christelijke identiteit en pastoraal, en vrijwillig engagement. Caritas Vlaanderen vervult daarbij een kruispuntfunctie tussen de verschillende Caritas-organisaties onderling, met de kerkelijke en christelijke gemeenschap, maar ook met de bredere samenleving. Caritas Vlaanderen is het platform voor overleg en samenwerking voor organisaties en mensen binnen de brede Caritasbeweging in Vlaanderen.

  • Caritas Vlaanderen wordt erkend als een expertisecentrum voor vraagstukken rond 3 pijlers: armoede en sociaal beleid, vrijwilligerswerk en pastorale ondersteuning.
  • We vormen een knooppunt in het netwerk van organisaties en instellingen binnen de zorg, het vrijwilligerswerk en de Kerk.
  • We informeren en sensibiliseren door actuele objectieve informatie beschikbaar te maken voor iedereen.
  • Met onze expertise ijveren we bij de overheden voor veranderingen van het beleid en kijken waar we een toegevoegde waarde kunnen zijn in de uitvoering van het beleid op het vlak van zorg en solidariteit.
  • We organiseren zelf concrete projecten zoals vormingen voor vrijwilligers, maar begeleiden bijvoorbeeld ook mensen bij de zoektocht naar een woning.