Vanuit een christelijke visie op mens en maatschappij zet Caritas Hulpbetoon, de hulporganisatie van Caritas Vlaanderen, zich in voor de meeste kwetsbare mensen aan de rand van de maatschappij. Wanneer er zich een noodsituatie voordoet, vangen wij signalen op vanuit de armoedeorganisaties die wij ondersteunen of vanuit onze partnerorganisaties binnen en buiten het Caritas-netwerk. Wij trachten aan de noden tegemoet te komen door concrete hulpacties op te zetten.

  Noodhulp Oekraïne

  De oorlogsontwikkelingen in Oekraïne zorgen voor heel wat menselijk leed. Caritas Vlaanderen en de bisdommen ondersteunen daarom ook oproepen om goederen in te zamelen. We werken daarvoor o.m. samen met Wereldmissiehulp.

  Caritas Internationalis en Caritas International.be vragen en geven financiële steun aan de getroffenen van het Russisch-Oekraïense conflict, zowel in Oekraïne zelf als in de buurlanden waar de meesten onder hen worden opgevangen.

  Noodhulp overstromingen Wallonië

  In juli 2021 werd ons land, net als de buurlanden, getroffen door extreme regenval en overstromingen. De impact was het grootst in Wallonië en de Vesdervallei, maar ook Limburg en het oosten van Brabant kregen te maken met wateroverlast.

  Caritas Hulpbetoon biedt, o.m. via  Caritas Secours, materiële en financiële steun.

  Daarnaast wordt ook hulp verleend bij juridische en administratieve vragen.

  Noodhulp corona

  In maart 2020 gingen we voor het eerst in lockdown omwille van het Covid19-virus. Caritas Hulpbetoon verdeelde noodgoederen aan armoede­organisaties: hygiënekits, slaapzakken, matrassen, handgel.

  Want het was moeilijk om ‘in uw kot te blijven’ als je dakloos bent, of ‘vaak je handen te was met zeep’ als je geen toegang hebt tot water…