Met de operationele werking van Caritas Vlaanderen, ‘Caritas Hulpbetoon’, willen we een antwoord bieden op de nood aan ondersteuning van de minst bedeelden in onze maatschappij. Caritas Hulpbetoon vult daarmee vaak de gaten in de ondersteuning van andere sociale instanties, waarvoor geen reguliere financiering voorhanden is.

Waarvoor staat Caritas Hulpbetoon?

  • Vzw opgericht door Caritas Vlaanderen en de bisdommen, maakt deel uit van Caritas Vlaanderen
  • Werkzaam in Vlaanderen en Brussel
  • Volgt principe van ‘individuele begeleide hulpverlening’: aanvragen voor steun aan individuen/ gezinnen gebeuren alleen via voorzieningen en organisaties
  • Verleent eenmalige uitkeringen (of per uitzondering renteloze leningen) op basis van gemotiveerde aanvraag
  • Steunt thematische acties (projecten) rond ondersteuning van kwetsbaren
  • Steunt projecten van derden
  • Verleent schenkers fiscale vrijstelling voor hun giften
  • Ontvangt geen subsidies van de overheid, maar bestaat alleen dankzij giften
     

Historiek

Caritas Hulpbetoon vzw werd in 1986 opgericht vanuit Caritas Vlaanderen en de bisdommen om een antwoord te bieden op de nood aan ondersteuning van de minst bedeelden in onze maatschappij. Caritas Hulpbetoon vulde vaak de gaten in de ondersteuning van andere zorginstanties, waarvoor geen reguliere financiering voorhanden was. Met Caritas Hulpbetoon bood Caritas Vlaanderen ook een structurele omkadering aan giften die binnen parochies werden ingezameld voor liefdadigheidsacties. Die missie van onze organisatie blijft ook vandaag nog schatplichtig aan dat lokale engagement, dichtbij de mensen.

Steun aan individuen: diocesane werking

We ondersteunen organisaties die mensen in hun levensonderhoud helpen voorzien, ongeacht hun levensbeschouwing, wanneer zij bijkomend, onverwacht tegenslag krijgen. We verlenen financiële hulp wanneer zij in een dringende, uitzonderlijke nood verkeren, waarbij alle andere mogelijke hulpbronnen uitgeput zijn.

Medewerkers van professionele, sociale diensten (CLB, CAW, CIG, …) komen in dat geval met hun vraag bij ons terecht. De hulpvragen worden regionaal behandeld. In de bisdommen Gent, Hasselt en Antwerpen gebeurt dit door een Regionaal Crisisfonds van Caritas Hulpbetoon. Caritas Hulpbetoon Centraal neemt de aanvragen uit Vlaams-Brabant en Brussel rechtstreeks op. Een commissie oordeelt of de vraag voldoet aan de vooropgestelde criteria en kent de middelen toe aan de begeleidende sociale dienst die het geld dan ter beschikking stelt aan de mensen in nood.

Financiële nood staat nooit op zich. Onze beperkte bijdrage kan een duw geven aan schuldbemiddeling of budgetbegeleiding. Met een kleine tussenkomst hopen we het verschil te maken en een nieuw perspectief te kunnen bieden.

Hoe een aanvraag indienen?

Aanvragen gebeuren op regionale basis. De Crisisfondsen volgen grotendeels een gemeenschappelijke proce­dure en hanteren dezelfde criteria, maar met kleine variaties in de registratie- en opvolgingsformulieren, afhankelijk van de regionale context.

Aanvraag indienen Hoe verloopt de beoordeling?

Caritas

Caritas Hulpbetoon: centraal

Liefdadigheidsstraat 39
1210 Brussel
T +32(0)2 608 00 72
Google maps

Contactpersoon: Lina D’Amico
crisisfonds.centraal@caritas.be

Caritas

Crisisfonds Oost-Vlaanderen

Bisdomplein 1
9000 Gent
T 09 225 16 26
Google maps

Contactpersoon: Magalie Lubaki
crisisfonds.oostvlaanderen@caritas.be
magalie.lubaki@bisdomgent.be

Regio-info: nieuwsbrieven

 

Caritas

Crisisfonds Limburg

Vrijwilligersplein 14
3500 Hasselt
T +32(0)11 28 84 45
Google maps

Contactpersoon: Serge Casier
crisisfonds.limburg@caritas.be 

Caritas

Crisisfonds Antwerpen

Sint-Jacobsmarkt 43
2000 Antwerpen
Google maps

T +32(0)471 84 02 93
Contactpersoon: Sarah Dewinter
crisisfonds.antwerpen@caritas.be

Caritas Vlaanderen

Crisisfonds West-Vlaanderen

Heilige-Geeststraat 4
8000 Brugge
T +32(0)50 33 59 05
Google maps

Contactpersoon: Piet Vandevoorde
crisisfonds.westvlaanderen@caritas.be