Caritas Vlaanderen biedt ondersteuning en beleidsadvies rond pastores die werken in zorgvoorzieningen.

Caritas Vlaanderen wil bijdragen aan een structurele bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

Caritas Vlaanderen investeert in een degelijk vrijwilligersbeleid. Ook vrijwilligers stellen trouwens steeds meer kwaliteitseisen aan de organisaties.