Hulpverlening door Caritas Hulpbetoon

Caritas Vlaanderen biedt met Caritas Hulpbetoon financiële steun aan kwetsbare mensen, op zoek naar een betere toekomst en die daarin ondersteund worden door een begeleidende dienst of zorginstantie.

Steun aan individuen via een begeleidende dienst of zorginstantie

Ben jij medewerker bij een begeleidende dienst of zorginstantie en zoek je financiële hulp voor een persoon of gezin die/ dat je begeleidt? Is er geen enkele andere dienst die financieel tussenbeide kan komen? Is de hulp eenmalig nodig? Wij kunnen eventueel tussenkomen om de medische kosten, huurwaarborg, onbetaalde factuur, kosten om zelfstandig te wonen, of andere noden te dekken.

Steun aan projecten

Organiseer je met jouw organisatie een project ten voordele van een hele groep van bewoners/ gebruikers/ cliënten? Gaat het om een project dat kansarmoede wil bestrijden of vluchtelingen ondersteunt? Wij kunnen jouw project een financieel duwtje in de rug geven, door fiscale attesten te verlenen aan de schenkers die doneren aan jouw project.

Projecten in de kijker

't Huis-Werk

't Huis-Werk in Roeselare speelt in op de woningproblematiek. De vrijwilligers renoveren woningen om deze vervolgens aan lage prijs te verhuren aan mensen in armoede. De woningen dienen als tijdelijke oplossing tot een sociale of private woning wordt gevonden.

KRAS

KRAS (Kring rond mensen in armoede in de stad) vormt de koepel van verenigingen van christelijke inspiratie in het Gentse die materiële en sociale ondersteuning bieden en armen aan het woord laten.

't Vlot

't Vlot in Antwerpen organiseert dagopvang voor dak- en thuislozen, zorgt voor een waardige begrafenis voor drugsgebruikers en andere mensen in armoede, en wil de verbinding leggen met andere burgers en de samenleving.

Koraalhuis

Het Koraalhuis in Mechelen is een laagdrempelig inloophuis voor iedereen die er nood aan heeft. Het is een plek om tot rust te komen of een gesprek aan te gaan. Bezoekers kunnen er soep met brood eten, taal- of computerles krijgen of gebruik maken van de douche.

Brussel Onthaal Open Deur

Brussel Onthaal Open Deur is een religieus informatiecentrum, een eerstelijns sociale dienst en onthaalplek voor mensen die nood hebben aan een luisterend oor.

Time-out

De vereniging 'Begijnhofvrienden, onder leiding van priester Daniël Alliët, biedt in Brussel hulp aan de meest kwetsbare groep van migranten en vluchtelingen in Vlaanderen, namelijk alleenstaande moeders met kinderen die letterlijk op straat staan.

Punt 32

Punt 32 in Brussel biedt een plaats "aan al wie er nood aan heeft" om te eten in het gezelschap van anderen, om te verpozen in een warme ruimte en even op krachten te komen. Elke dag staan vrijwilligers paraat om tussen 11u en 14u twee tot drie keer een volle zaal van 70 man te bedienen van een maaltijd.

De Loodsen

In Antwerpen bevindt zich op de Sint-Jacobsmarkt het kantoor van De Loodsen. De organisatie biedt vorming en ondersteuning aan vrijwilligers en zet zich via projecten in voor de ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare groepen.

't Huizeke

Huisvestingsorganisatie ’t Huizeke beheert transitwoningen bedoeld voor kansarmen in de regio Brugge. Met een huurprijs die een vierde van het inkomen van het gezin bedraagt, wil de organisatie bijdragen tot een rechtvaardige huurmarkt. Het aanbod beperkt zich niet tot de woning, maar ook begeleiding naar zelfstandigheid.

De Zeshoek

Het Centrum Integrale Gezinszorg De Zeshoek in Lommel biedt residentiële en mobiele begeleiding aan gezinnen waarvan het gezinsfunctioneren problematisch is. De focus ligt op de zorg van het kind. Doelgroepen zijn aanstaande ouders, gezinnen met jonge kinderen en tienermoeders.

Parochie Assenede-Evergem-Zelzate

De parochie Assenede-Evergem-Zelzate zet zich in voor de opvang van vluchtelingen. De vluchtelingen krijgen een bemeubelde transitwoning, administratieve hulp, ondersteuning bij het aanleren van de taal, begeleiding van de kinderen bij hun school- en naschoolse activiteiten, … . Ze vinden er een vertrouwenspersoon die hen begeleidt naar een zelfstandig leven hier in België.

Ik wil steunen   Dankzij jouw gift kunnen wij zorg op maat bieden aan kwetsbare individuen.

Projecten Caritas Hulpbetoon in kaart gebracht

Caritas Hulpbetoon steunt projecten van sociale instellingen die gericht zijn op de ondersteuning van kansarmen in onze samenleving. Deze projecten zijn verspreid over heel Vlaanderen en Brussel.

Kaart Caritas Hulpbetoon