Hulpverlening door Caritas Hulpbetoon

Caritas Vlaanderen biedt met Caritas Hulpbetoon financiële steun aan kwetsbare mensen, op zoek naar een betere toekomst en die daarin ondersteund worden door een begeleidende dienst of zorginstantie.

Steun aan individuen en projecten

Steun aan individuen via een begeleidende dienst of zorginstantie

Ben jij medewerker bij een begeleidende dienst of zorginstantie en zoek je financiële hulp voor een persoon of gezin die/ dat je begeleidt? Is er geen enkele andere dienst die financieel tussenbeide kan komen? Is de hulp eenmalig nodig? Wij kunnen eventueel tussenkomen om de medische kosten, huurwaarborg, onbetaalde factuur, kosten om zelfstandig te wonen, of andere noden te dekken.

Steun aan projecten

Organiseer je met jouw organisatie een project ten voordele van een hele groep van bewoners/ gebruikers/ cliënten? Gaat het om een project dat kansarmoede wil bestrijden of vluchtelingen ondersteunt? Wij kunnen jouw project een financieel duwtje in de rug geven, door fiscale attesten te verlenen aan de schenkers die doneren aan jouw project.

Projecten in de kijker

BruZelle

BruZelle wil de toegang tot maandverband vereenvoudigen voor mensen in armoede die al dan niet dakloos zijn en brengt gemeenschappen samen rond het thema precariteit van vrouwen. 

't Huis-Werk

't Huis-Werk in Roeselare speelt in op de woningproblematiek. De vrijwilligers renoveren woningen om deze vervolgens aan lage prijs te verhuren aan mensen in armoede. De woningen dienen als tijdelijke oplossing tot een sociale of private woning wordt gevonden.

KRAS

KRAS (Kring rond mensen in armoede in de stad) vormt de koepel van verenigingen van christelijke inspiratie in het Gentse die materiële en sociale ondersteuning bieden en armen aan het woord laten.

Getuigenissen van individuele steunvragers

Lees meer getuigenissen

 

Projecten Caritas Hulpbetoon in kaart gebracht

Caritas Hulpbetoon steunt projecten van sociale instellingen die gericht zijn op de ondersteuning van kansarmen in onze samenleving. Deze projecten zijn verspreid over heel Vlaanderen en Brussel.

Kaart Caritas Hulpbetoon

 

Ik wil steunen Dankzij jouw gift kunnen wij zorg op maat bieden aan kwetsbare individuen.