Hulpverlening door Caritas Hulpbetoon

Caritas Vlaanderen biedt met Caritas Hulpbetoon financiële steun aan kwetsbare mensen, op zoek naar een betere toekomst en die daarin ondersteund worden door een begeleidende dienst of zorginstantie.

Steun aan individuen via een begeleidende dienst of zorginstantie

Ben jij medewerker bij een begeleidende dienst of zorginstantie en zoek je financiële hulp voor een persoon of gezin die/ dat je begeleidt? Is er geen enkele andere dienst die financieel tussenbeide kan komen? Is de hulp eenmalig nodig? Wij kunnen eventueel tussenkomen om de medische kosten, huurwaarborg, onbetaalde factuur, kosten om zelfstandig te wonen, of andere noden te dekken.

Steun aan projecten

Organiseer je met jouw organisatie een project ten voordele van een hele groep van bewoners/ gebruikers/ cliënten? Gaat het om een project dat kansarmoede wil bestrijden of vluchtelingen ondersteunt? Wij kunnen jouw project een financieel duwtje in de rug geven, door fiscale attesten te verlenen aan de schenkers die doneren aan jouw project.

Projecten in de kijker

Projecten Caritas Hulpbetoon in kaart gebracht

Caritas Hulpbetoon steunt projecten van sociale instellingen die gericht zijn op de ondersteuning van kansarmen in onze samenleving. Deze projecten zijn verspreid over heel Vlaanderen en Brussel.

Kaart Caritas Hulpbetoon