Info voor de steunaanvrager

Welke steun aan individuen geeft Caritas Hulpbetoon?

Caritas Hulpbetoon* biedt financiële hulp aan personen en gezinnen die in uitzonderlijke materiële en/of financiële nood verkeren. We doen dat uitsluitend op verzoek van een erkende sociale organisatie of voorziening die de persoon/het gezin begeleidt.**  

* Caritas Hulpbetoon is de operationele werking van Caritas Vlaanderen. 

** Caritas Hulpbetoon kan de aanvrager ook doorverwijzen naar een meer geschikte organisatie. 

Komt mijn aanvraag in aanmerking? 

  • Ben je maatschappelijk werker, sociaal werker, sociaal verpleegkundige of pastor bij een CAW, CLB, OCMW, CIG of andere erkende sociale organisatie of professionele dienst in Vlaanderen of Brussel? 
  • Heeft een persoon of gezin die/ dat je begeleidt financiële hulp nodig? 
  • Gaat het om een dringende noodsituatie, waarbij alle andere mogelijke hulpbronnen uitgeput zijn? 
  • Kadert de tussenkomst in een globaal begeleidingsproces
  • Helpt de tussenkomst de persoon/ het gezin een stap vooruit? Zo heeft het geen zin één deurwaardersbeslag te voorkomen waar er drie of vier andere staan te wachten. Het kan wel zin hebben de waarborg voor een huishuur voor te schieten in afwachting van een raadsbeslissing van het OCMW bijvoorbeeld. 
  • Gaat het om een eenmalige kost? Aangezien het om een crisissituatie gaat, kan een tussenkomst in principe maar voor 3 maanden. (Medische kost, huurwaarborg, onbetaalde factuur, kost om zelfstandig te wonen, …) 

Enkele concrete voorbeelden van steun 

We kregen een aanvraag van Lies (fictieve naam), een jonge mama. Zij had een job aangeboden gekregen, op voorwaarde dat zij kon autorijden. Maar ze kon de som voor de autorijschool niet zelf opbrengen. We hebben het overblijvende deel van de kosten voor onze rekening genomen. Lies slaagde voor haar rijbewijs en heeft de job alsnog gekregen. 

Crisisfonds Hasselt

Een gezin dreigde door een ondertussen enorm opgelopen achterstallige waterfactuur te verzanden in financiële problemen. In samenspraak met het OCMW ging het gezin in budgetbegeleiding en namen wij de schuld bij de Watergroep over. 

Caritas Hulpbetoon Centraal

Maxim (fictieve naam) heeft zijn persoonlijke bezittingen in een bagagekluis aan het station Antwerpen achtergelaten net voor aanvang van zijn celstraf. Om zijn spullen terug te krijgen, moet hij de kosten van de kluis betalen, maar dat kan hij niet. Het Crisisfonds Antwerpen nam het bedrag voor haar rekening.

Crisisfonds Antwerpen

Ontdek meer getuigenissen over individuele steunvragers 

Hoe dien ik een aanvraag in? 

Vul het digitale aanvraagformulier in 

Afhankelijk van het bisdom waarin jouw organisatie zich bevindt, wordt de vraag doorgestuurd naar het Crisisfonds van dat bisdom. De projectencommissie van het Crisisfonds van dat bisdom oordeelt over de aanvraag. 

Hoe gaat Caritas Hulpbetoon concreet te werk? 

  • We ontvangen jouw gemotiveerde aanvraag. 
  • Een projectencommissie oordeelt over de ontvankelijkheid van de aanvragen op basis van vastgelegde criteria. 
  • Je ontvangt al dan niet een goedkeuring van jouw aanvraag. 
  • Is je aanvraag goedgekeurd? Dan storten we het geld op de rekening van je organisatie. Dus nooit rechtstreeks op de rekening van de hulpbehoevende persoon. Jij ziet zelf toe op de besteding van de verkregen gelden zoals aangegeven op de aanvraag. Wanneer door ons gevraagd, moeten bewijsstukken kunnen worden voorgelegd. 

Wie keurt de aanvragen goed? 

De Crisisfondsen van Caritas hulpbetoon beschikken elk over een eigen projectencommissie, met o.a. experten uit het werkveld van de hulpverlening, die de aanvragen behandelt en beslist over de toekenning van een gift, een renteloze lening of een combinatie van beiden. 

Het Bestuursorgaan van Caritas Hulpbetoon bevestigt deze beslissingen. 

Meer over Caritas Hulpbetoon en de Crisisfondsen  Crisisfondsen aan het woord 

Meer info 

Heb je vragen, twijfels of opmerkingen? Of wens je gewoon meer informatie? 

Contactgegevens per bisdom