Caritas Vlaanderen biedt met Caritas Hulpbetoon financiële hulp aan personen en gezinnen die in uitzonderlijke materiële en/of financiële nood verkeren. Iedere hulpverleningstussenkomst gebeurt uitsluitend op verzoek van een organisatie of voorziening die de persoon/het gezin begeleidt. Caritas Hulpbetoon kan ook zelf doorverwijzen naar een geschikte organisatie.

Kom jij in aanmerking?

  • Ben je maatschappelijk werker, sociaal werker of sociaal verpleegkundige bij een CAW, CLB, OCMW, CIG of andere erkende en professionele dienst?
  • Heeft een persoon of gezin die/ dat je begeleidt financiële hulp nodig?
  • Gaat het om een dringende noodsituatie, waarbij alle andere mogelijke hulpbronnen uitgeput zijn?
  • Kadert de tussenkomst in een globaal begeleidingsproces?
  • Helpt de tussenkomst de persoon/ het gezin een stap vooruit? Zo heeft het geen zin één deurwaardersbeslag te voorkomen waar er drie of vier andere staan te wachten. Het kan wel zin hebben de waarborg voor een huishuur voor te schieten in afwachting van een raadsbeslissing van het OCMW bijvoorbeeld.
  • Gaat het om een eenmalige kost? Aangezien het om een crisissituatie gaat, kan een tussenkomst in principe maar voor 3 maanden. (Medische kost, huurwaarborg, onbetaalde factuur, kost om zelfstandig te wonen, …)

Maxim (fictieve naam) heeft zijn persoonlijke bezittingen in een bagagekluis aan het station Antwerpen achtergelaten net voor aanvang van zijn celstraf. Om zijn spullen terug te krijgen, moet hij de kosten van de kluis betalen, maar dat kan hij niet. Het Crisisfonds Antwerpen nam het bedrag voor haar rekening.

Crisisfonds Antwerpen

Meer getuigenissen over individuele steunvragers

Hoe gaan we concreet te werk?

  • We ontvangen jouw gemotiveerde aanvraag.
  • Een projectencommissie oordeelt over de ontvankelijkheid van de aanvragen op basis van vastgelegde criteria.
  • Je ontvangt al dan niet een goedkeuring van jouw aanvraag.
  • Is je aanvraag goedgekeurd? Dan storten we het geld op de rekening van je organisatie. Dus nooit rechtstreeks op de rekening van de hulpbehoevende persoon. Jij ziet zelf toe op de besteding van de verkregen gelden zoals aangegeven op de aanvraag. Wanneer door ons gevraagd, moeten bewijsstukken kunnen worden voorgelegd.

Wie keurt de aanvragen goed?

De Crisisfondsen van Caritas hulpbetoon beschikken elk over een eigen projectencommissie met o.a. experten uit het werkveld van de hulpverlening die de aanvragen behandelt en beslist over de toekenning van een gift, een renteloze lening of een combinatie van beiden.

De Raad van Bestuur van Caritas Hulpbetoon ratificeert deze beslissingen.

Meer over Caritas Hulpbetoon en de Crisisfondsen Crisisfondsen aan het woord

Een aanvraag indienen

Contactinformatie

Heb je vragen, twijfels of opmerkingen? Of wens je gewoon meer informatie?

Contactgegevens per bisdom