Stop menstruatiearmoede op school

Wij organiseren een webinar over menstruatiearmoede op school

17 september (18u-19u)

Welkom op de website van Caritas Vlaanderen!

greeting-image

Caritas Vlaanderen in het kort

Caritas Vlaanderen zet in op armoedebestrijding, vrijwillig engagement, en pastoraal en identiteit. We vormen het knooppunt tussen werkvelden, waar organisaties en instellingen elkaar vinden om de visie rond zorg en solidariteit rond mens en maatschappij te verdiepen en te actualiseren.

Caritas Vlaanderen biedt ondersteuning en beleidsadvies rond pastores die werken in zorgvoorzieningen.

Caritas Vlaanderen wil bijdragen aan een structurele bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

Caritas Vlaanderen investeert in een degelijk vrijwilligersbeleid. Ook vrijwilligers stellen trouwens steeds meer kwaliteitseisen aan de organisaties.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief