Wij bieden directe en indirecte hulp en ondersteuning aan kwetsbare mensen en verdedigen hun belangen. Dit doen we via onze projecten en onze operationele werking Caritas Hulpbetoon. 

  Menstruatiewelzijn

  Caritas Vlaanderen wil samen met partners het taboe van menstruatiearmoede en -schaamte doorbreken via scholen, verenigingen en kwetsbare groepen in eerste instantie, maar bij uitbreiding bij alle menstruerende personen. 

  Mobiele Speelklas

  Met de 'Mobiele speelklas' bieden we educatieve en ontspannende activiteiten aan Roma-kinderen in het Gentse.

  PAKIV

  Met het PAKIV project bieden we vormingen aan OCMW's en politiekorpsen waarin we hen informeren over Roma en hen wapenen om discriminatie en racisme tegen te gaan.

  Opgroeien en openbloeien op de weg

  Kansen voor rondtrekkende kinderen en jongeren

  Dit project van Caritas Vlaanderen wil kansen bieden voor rondtrekkende en Rom jeugd en krijgt steun van De Warmste Week.

  DAKUZIE

  DAKUZIE is een netwerk rond dak- en thuisloosheid bij kinderen en jongeren. Het netwerk wordt geleid door Betonne Jeugd en Caritas Vlaanderen en brengt organisaties, academici en experten samen om ervaring, kennis en goede praktijken uit te wisselen.

  Beeld: Jeroen Adriaensens

  Letterkaravaan

  Letterkaravaan is een pilootproject waarbij we een educatief aanbod op maat ontwikkelen voor rondtrekkende kinderen en jongeren. We beogen de rondtrekkende kinderen vaardigheden te laten ontwikkelen die hen helpen volwaardig deel uit te maken van onze samenleving.

  Caritas Hulpbetoon

  Caritas Vlaanderen biedt met Caritas Hulpbetoon financiële steun aan kwetsbare mensen, op zoek naar een betere toekomst en die daarin ondersteund worden door een begeleidende dienst of zorginstantie. Daarnaast ondersteunen wij projecten van voorzieningen en organisaties, die hulp verlenen aan kansarmen, op basis van hun gemotiveerde aanvraag. 

  Perspectief wonen, Lübecksite Gent

  Dit driejarig opvanginitiatief in Gent is een samenwerking tussen het Gentse stadsbestuur en Caritas Vlaanderen. Het project huisvest alleenstaanden en gezinnen die uit precaire mobiele woonomstandigheden komen, en heeft als doel hen goede en stabiele woon- en leefomstandigheden te bieden, die hen in staat stellen een toekomst op te bouwen.   

  Stop menstruatiearmoede op school

  Caritas Vlaanderen wil de strijd aangaan tegen menstruatiearmoede op middelbare scholen, met steun van De Warmste Week. We zetten in op secundaire scholen: door hen een stappenplan aan te bieden, hen te ondersteunen in de toepassing ervan, en door vanuit voorgaande praktijken do's en don'ts te verzamelen om het voor scholen makkelijker te maken om in de toekomst rond dit thema te werken.

  Opvangcentrum Scherpenheuvel

  Het collectieve opvangcentrum ‘Peeterskasteel’ in Scherpenheuvel is een samenwerkingsinitiatief van Caritas Vlaanderen en Caritas International.be. Er worden vooral asielzoekers opgevangen die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld alleenstaande moeders, personen met een fysieke beperking of die psychisch lijden. Gedurende hun verblijf organiseren we verschillende activiteiten om hun tijd in het Centrum zo aangenaam mogelijk te maken. 

  Internationale projecten EU

  Caritas Vlaanderen ondersteunt wereldwijd projecten rond vrijwilligerswerk binnen verschillende doelgebieden. Zo zijn we onder andere partner in projecten rond de inzet van vrijwilligers bij humanitaire crisissen en in projecten waarin jongeren op sociale inleefreis zich als vrijwilligers inzetten bij partnerorganisaties. 

  Referentieadressen, Antwerpen

  Caritas Vlaanderen beheert het referentieadres - als officieel adres om administratief bereikbaar te zijn voor officiële instanties - van woonwagenbewoners die in België verblijven, en ondersteunt hen in hun sociale administratie.

  Binnenschippers

  Caritas Vlaanderen neemt samen met vzw De Schroef de opdracht op om het welzijnswerk en onthaalbeleid voor de binnenschippers uit te bouwen en hun integratie te bevorderen.

  Spelcaravan

  Spelcaravan is een project van Caritas Vlaanderen en partners om speel- en leeractiviteiten te voorzien voor kinderen die op doortrekkersterreinen verblijven.

  Be-REYN

  Het Romani Early Years Network (REYN) heeft een Belgische afdeling, Be-REYN. Caritas Vlaanderen neemt de trekkersrol op voor dit netwerk.

  Listening Center, Antwerpen

  Heb je een concrete hulpvraag (administratieve hulp, individuele hulp bij het zoeken naar woning of werk, advies en begeleiding bij psychosociale en juridische vragen)? Weet je niet bij welke organisatie je hiervoor moet gaan aankloppen? Onze eerstelijnsdienst helpt je op weg en verwijst je zo nodig door naar de een meer gespecialiseerde organisatie.