Wij bieden directe en indirecte hulp en ondersteuning aan kwetsbare mensen en verdedigen hun belangen. Dit doen we via onze projecten en onze operationele werking Caritas Hulpbetoon. 

Caritas Hulpbetoon

Caritas Vlaanderen biedt met Caritas Hulpbetoon financiële steun aan kwetsbare mensen, op zoek naar een betere toekomst en die daarin ondersteund worden door een begeleidende dienst of zorginstantie. Daarnaast ondersteunen wij projecten van voorzieningen en organisaties, die hulp verlenen aan kansarmen, op basis van hun gemotiveerde aanvraag. 

Listening Center, Antwerpen

Heb je een concrete hulpvraag (administratieve hulp, individuele hulp bij het zoeken naar woning of werk, advies en begeleiding bij psychosociale en juridische vragen)? Weet je niet bij welke organisatie je hiervoor moet gaan aankloppen? Onze eerstelijnsdienst helpt je op weg en verwijst je zo nodig door naar de een meer gespecialiseerde organisatie.  

Perspectief wonen, Lübecksite Gent

Dit driejarig opvanginitiatief in Gent is een samenwerking tussen het Gentse stadsbestuur en Caritas Vlaanderen. Het project huisvest alleenstaanden en gezinnen die uit precaire mobiele woonomstandigheden komen, en heeft als doel hen goede en stabiele woon- en leefomstandigheden te bieden, die hen in staat stellen een toekomst op te bouwen.   

Opvangcentrum Scherpenheuvel

Het collectieve opvangcentrum ‘Peeterskasteel’ in Scherpenheuvel is een samenwerkingsinitiatief van Caritas Vlaanderen en Caritas International.be. Er worden vooral asielzoekers opgevangen die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld alleenstaande moeders, personen met een fysieke beperking of die psychisch lijden. Gedurende hun verblijf organiseren we verschillende activiteiten om hun tijd in het Centrum zo aangenaam mogelijk te maken. 

Internationale projecten EU

Caritas Vlaanderen ondersteunt wereldwijd projecten rond vrijwilligerswerk binnen verschillende doelgebieden. Zo zijn we onder andere partner in projecten rond de inzet van vrijwilligers bij humanitaire crisissen en in projecten waarin jongeren op sociale inleefreis zich als vrijwilligers inzetten bij partnerorganisaties. 

Referentieadressen, Antwerpen

Caritas Vlaanderen beheert het referentieadres - als officieel adres om administratief bereikbaar te zijn voor officiële instanties - van woonwagenbewoners die in België verblijven, en ondersteunt hen in hun sociale administratie.

Neem actie rond Menstruatie-armoede

Je wilt concreet aan de slag met het thema menstruatie-armoede? Dat is top! Want ook jij kan als lokaal bestuur, sociale organisatie, school of privé-initiatief mee het verschil maken. We geven je graag enkele concrete acties, zodat je het ontbreken van menstruatie-producten mee kan aanpakken.