Soms kan het Crisisfonds echt het verschil betekenen. Gewoon met maar 300 euro, een busabonnement voor een kind, mazout voor de kachel, … Dat vind ik mooi. De hulp is veel meer gestructureerd dan eerder, toen de pastoor her en der hulp uitdeelde en kadert in een begeleidingsproject.

Kris Buckinckx
Voormalig bisschoppelijk gedelegeerde voor de diaconie en bestuurder van Caritas Hulpbetoon

Kris Buckinx (Crisisfonds Limburg): “We zijn niet bereid geld te storten in een bodemloze put. Als we een proces zien waarbij het wel in orde zal komen, door een klein zetje van ons, dan bieden we in die zin structurele hulp.”

Bert Vanderhaegen is aalmoezenier van het UZGent. Hij stond mee aan de wieg van het Crisisfonds Oost-Vlaanderen in 1997 en is bestuurder van Caritas Hulpbetoon. “In het begin moesten we zoeken hoe we op een eigentijdse en professionele manier aan ‘caritas’ konden doen. Welke criteria dienden we te hanteren? Sommige steun bleek op lange termijn niet houdbaar. Door voortschrijdend inzicht installeerden we een commissie van experten maatschappelijk werk (CM, CAW, UZGent, …) die via vaste criteria de aanvragen beoordeelt. Ons uitgangspunt is steeds dat we mensen steunen die door de mazen van het sociale vangnet vallen én die nergens anders kunnen aankloppen voor financiële hulp.

De invulling van de criteria verandert ook. We merken bijvoorbeeld dat de aanschaf van een computer een basisbehoefte is geworden. Als het gezinsbudget dermate gering of belast is, dat ze geen pc kunnen kopen voor de kinderen om op school bij te blijven of voor volwassenen om een diploma te behalen, volstaat een klein zetje van het Crisisfonds om het verschil te maken.”

Pastoraal werker Christine Vandebuerie (Crisisfonds Antwerpen): “Organisaties voor kansarmen, zoals De Loodsen, Centrum Cauwenberg, ’t Vlot, Onthaal Sint-Antonius en Club De Grijze Kat vinden hun weg naar ons. We merken dat zij zich door ons ondersteund voelen. Als ze geen uitweg vinden voor een probleem van een cliënt, weten ze dat ze ons steeds kunnen contacteren. Ook stellen we vast dat ‘Caritas’ deuren opent. Het vertrouwen van financiële en sociale diensten naar de mensen groeit, wanneer ze weten dat Caritas zich bemoeit met het dossier.”