Lorelijn SlegersKan je jezelf eens voorstellen?

“Ik ben Lorelijn Slegers en zit in mijn tweede jaar van Sociaal werk, meerbepaald de afstudeerrichting Maatschappelijke adviseringen, aan de ….Hogeschool. In deze afstudeerrichting zijn er drie pijlers: arbeidstrajectbegeleiding, sociaaljuridische dienstverlening, en sociale actie en verandering. Vanuit deze laatste pijler heb ik gezocht naar een stage.”

 

Hoe ben je bij Caritas Vlaanderen terecht gekomen?

“Onze school organiseert elk jaar een stagemarktplaats. Daar heb ik Thijs Smeyers van Caritas Vlaanderen ontmoet. Ik wilde graag iets met beleidsbeïnvloeding doen. Andere organisaties die er vertegenwoordigd waren, boden geen kansen in die zin. Bovendien sprak de boodschap die Thijs bracht, me erg aan: awareness creëren, groepen van mensen bereiken en helpen. Dat vind ik wel een mooi doel.”

Hoe verliep je stage in de praktijk?

“Ik vond het in het begin wel spannend. Ik wist niet goed wat ik mocht verwachten. Pendelen was moeilijk, ik ben in Brussel niet echt thuis. Maar ik kreeg veel ondersteuning van Thijs: hij gaf me dadelijk een rondleiding en gaf uitleg over Caritas Vlaanderen. Ik mocht conferenties en evenementen bijwonen, zoals bijvoorbeeld een conferentie van Caritas Europa over de sociale economie.”

“Mijn stageonderwerp had ik zelf mogen aanbrengen: menstruatiearmoede in Vlaanderen. Ik deed eerst literatuurstudie. Ik moest informatie inwinnen over het onderwerp. Daarna stelde ik een enquête samen, publiceerde die op de verschillende kanalen en analyseerde daarna de massa aan resultaten. Thijs hielp me een theory of change uit te werken: een aanpak van onderzoek met oog op het resultaat. Thijs legde nadruk op de structuur en het verhaal in mijn onderzoek. Ik probeerde pistes om zo tot een rapport te komen. Daartoe organiseerde ik ook diepte-interviews. Het eerste gesprek was aangrijpend. Ik hield van het directe contact met de doelgroep.”

Is een stage bij Caritas Vlaanderen een aanrader?

“Jazeker, ik vond hier een aangename werkomgeving. Jullie bleken leuke collega’s, waren steeds bereid om mij te helpen en waren oprecht geïnteresseerd in mijn bezigheden. Het gaf steeds een goed gevoel om naar hier te komen.”

“Caritas Vlaanderen is voor mij een organisatie met een duidelijke missie en visie, met waarden. Het geeft meer voldoening als je weet dat je iets ‘goeds’ aan het doen bent, en iets wat mogelijk iets betekent. Bovendien was het heel leerrijk om een thema onder de aandacht te brengen. Ik heb het moeilijk om het thema nu los te laten. Daarom heb ik gevraagd me ook na deze stage op de hoogte te houden."

Wat heb je hier geleerd?

“Ik heb geleerd mij snel aan te passen aan verschillende situaties. Ik werkte zelfstandig en kreeg daarbij regelmatig constructieve feedback. Ik leerde een enquête uit te werken, op sociale media te plaatsen, data te verwerken. Ik leerde te communiceren over een gevoelig thema. Ik heb ook veel opgestoken van planning en structuur: deadlines respecteren en het doel voorogen houden. Interviews afnemen vond ik spannend maar ook leuk. Aan het einde van mijn stage leerde ik alle gegevens te verwerken in een basisdocument dat zal dienen voor de uitwerking van een heel rapport over menstruatiearmoede. Dat was een goede voorbereiding voor mijn bachelorproef. Daarnaast mocht ik boeiende workshops en vormingen bijwonen. Ik mocht deelnemen aan vergaderingen met bestuursleden. Tot slot heb ik ook zicht gekregen over hoe een organisatie werkt en hoe het is om met andere teams samen te werken. Open communicatie bleek een daarvoor een voorwaarde.”

“De enquête was een eyeopener voor mij: soms leek het verband tussen antwoorden op het eerste zicht vreemd. Ik heb gemerkt dat het probleem van menstruatiearmoede echt bestond en zag het in de praktijk. Heel het proces was daarbij interessant: van de literatuurstudie, over de enquête tot het directe contact met de doelgroep.”

Voor welke andere studierichtingen denk je dat een stage bij Caritas Vlaanderen ook interessant kan zijn?

“Politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, … Studenten sociaal-cultureel werk kunnen hier iets doen rond het vrijwilligerswerk. Studenten maatschappelijk werk kunnen hier een project begeleiden. Voor studenten gezinswetenschappen is het werk van Caritas Hulpbetoon zeker relevant.”

Ook interesse in een stage?

Heb je zelf ook interesse in een stage bij Caritas Vlaanderen?

Vul dan dit formulier in. Dan nemen wij weldra contact me je op!