Overweeg je om een rechtvaardigere samenleving na te laten, waarin minder mensen in armoede en minder kwetsbare mensen voorkomen, die bovendien ook niet meer aan de rand van de samenleving staan? Dat is precies waar Caritas Vlaanderen ook voor ijvert, ondermeer via haar operationele werking 'Caritas Hulpbetoon'.

Jouw legaat aan Caritas Vlaanderen heeft een impact op een meer inclusieve samenleving. Samen werken we dan aan een leefbaardere maatschappij! Dankzij jouw steun kunnen we onze stem laten horen, en via de projectenwerking van Caritas Hulpbetoon kunnen we bestaande projecten verder blijven ondersteunen en nieuwe projecten opstarten!

Hoe kan je een legaat nalaten aan Caritas Vlaanderen?

Neem contact op met Lina D'Amico. Zij bezorgt je alle informatie die je nodig hebt.

  • We informeren je over de mogelijke legaten.
  • We geven je juridisch advies in functie van jouw persoonlijke situatie.
  • We staan je professioneel bij.
  • We houden je driemaandelijks op de hoogte van onze projectwerking, via de nieuwsbrief 'Caritas Hulpbetoon Info'.
  • We geven je jaarlijks inzicht op onze financiële cijfers via diezelfde nieuwsbrief.

Verantwoordelijke legaten

Dominic VerhoevenDominic Verhoeven

M +32 (0)496 86 30 47
dominic.verhoeven@caritas.be