Tot slot, in de vierde module, gaan we verder met het verkennen van de beeldvorming die heerst rond Roma, en hoe deze nog verweven zit in dag dagelijkse berichtgeving. We duiken in enkele krantenkoppen en artikels en proberen te achterhalen welke stereotypen of beeldvorming hierachter verscholen gaat.  

Wil je meer weten?