De Stad Aarschot startte in maart 2021 een proefproject, waarbij zij in de zeven middelbare scholen van de stad een automaat plaatsten met gratis maandverband. Met een investering van 9058 euro kochten ze 8 automaten en voorzagen ze een starterspakket van 200 doosjes met telkens twee maandverbanden.

In een volgende fase wilde de Stad in de openbare toiletten en in de toiletten van de stadsdiensten (de sporthal, het cultureel centrum, het jeugdcentrum De Klinker) ook automaten plaatsen.

Bron: ROB-tv

Wij vroegen hen om een evaluatie van dit proefproject

In het overlegplatform 'de onderwijsraad' organiseerde de Stad alvast een evaluatiemoment met de scholen. Er blijken veel kinderen gebruik te maken van de automaten. Sommige scholen waren tevreden met het resultaat, andere iets minder. In twee scholen bleken er technische problemen aan de automaat (batterij leeg, machine stuk), en de aankoop van het maandverband van de leverancier bleek te duur en te omslachtig om nadien voort te zetten. Daarom zocht de Stad een overeenkomst met een sociale tewerkstelling, die zelf maandverband aankocht om vervolgens doosjes per twee maandverbanden te vullen. Daardoor wisten ze het budget voor de maandverbanden met een vierde in te perken. De Stad vindt dat overheidssteun zeker een meerwaarde zou zijn. "Eigenlijk moet het aanbod van maandverband worden vergeleken met dit van wc-papier. Namelijk als een evidentie."

Menstruatie-armoede hangt samen met het taboe rond menstruatie. De Stad is vragende partij achter een educatief pakket hierrond en/of een campagne om aan te bieden in de scholen. 

De Stad voorzag ook de plaatsing van automaten in de stadsdiensten. Ondertussen, maart 2022, zijn deze automaten aangekocht, maar nog niet geplaatst.