Caritas Vlaanderen

Interculturaliteit & interculturele communicatie

We denken samen na over referentiekaders, culturele brillen en cultuurverschillen, hoe deze te benaderen en ze op een constructieve manier te overbruggen.

Doelstellingen

  • Deelnemers worden zich bewust van ieders referentiekader (waarden, geloofsopvattingen,…) en de verschillen hierin.
  • Deelnemers denken na over hoe deze verschillen te benaderen.
  • Deelnemers denken na over hoe problemen, veroorzaakt door deze verschillen, te voorkomen.
  • Deelnemers denken na over hoe te communiceren naar mensen met andere culturele normen en waarden.
  • Deelnemers zien dat communicatie niet enkel cultureel bepaald is, maar ook zeer persoonsgebonden is.