Caritas Vlaanderen

Limieten en grenzen stellen

Het stellen van grenzen is misschien wel een van de meest onderschatte aspecten van goede relaties. Het kans soms lastig zijn om je grenzen aan te geven, toch is het belangrijk dit onderwerp niet uit de weg te gaan. In deze vorming gaan we dieper in op menselijke relaties, regels en grenzen en versterken we jouw vaardigheden rond het stellen van grenzen.

Doelstellingen

  • Deelnemers worden zich bewust van de limieten van helpen.
  • Deelnemers worden zich bewust van hun eigen grenzen.
  • Deelnemers worden zich bewust van de limieten van de andere.
  • Deelnemers denken na over hun eigen gedrag tijdens vrijwilligerswerk en de limieten van hun engagement (zowel voor zichzelf als de personen met wie ze vrijwilligerswerk doen).