Caritas Vlaanderen

Stereotypen, vooroordelen en verwachtingen

We gaan dieper in op beeldvorming, stereotypen en vooroordelen. Onze eigen culturele bril geeft vaak een vertekend beeld van de realiteit, hoe kunnen we dit voorkomen? Door verwachtingen beter op elkaar af te stemmen kunnen we misverstanden vermijden.

Doelstellingen

  • Deelnemers begrijpen dat we vaak vanuit ons referentiekader kijken en we snel een beeld vormen dat niet altijd klopt.
  • Deelnemers worden zich bewust van hun eigen stereotypen en begrijpen waar deze vandaan komen.