Octahedron

Octahedron

Ethisch en goed leiderschap met de Octahedron als denkkader 

De Octahedron is ontworpen en ontwikkeld door Dr. Erny Gillen, een gerenommeerde internationale expert in ethiek en benaderingen van ethisch leiderschap. Hij is speciaal bedacht voor mensen die beslissingen moeten nemen, die nood hebben aan een onbevangen en brede kijk op de verschillende aspecten van hun leven en hun organisatie. 

De Octahedron reikt een structuur voor ‘dialoog’ aan en laat het ‘vooruit gaan’. Hij inspireert een goede werking van zowel het Organisatorisch als het People management. Dit ethisch denk- en werkmodel wordt ook wel ‘The Pope Francis Formula’ genoemd.

  Het ontwikkelen van ethische processen 

  De Octahedron is een instrument dat geen pasklare antwoorden geeft, maar wel de werkelijkheid in perspectief plaatst, en daardoor aanzet tot het stellen van de juiste vragen. Via participatieve processen bouw je ethische wijsheid op, wat je helpt bij het managen van je organisatie. Meer concreet ga je nadenken rond vier bipolaire principes die verbonden zijn met elke sociale realiteit. Deze principes zijn bovendien christelijk geïnspireerd en sluiten aan bij de sociale leer van de katholieke kerk. 

  Gebaseerd op de katholieke sociale leer 

  De menselijke waardigheid is de basis van ons handelen. We behandelen mensen niet als een object, maar als volwaardige individuen. Als mensen tot ontplooiing komen, komt dat de hele organisatie ten goede. We plaatsen daarom het algemeen welzijn voorop. Dat algemeen welzijn kan je bevorderen door rechtvaardig te handelen en de vrijheid en verantwoordelijkheid te geven aan de mensen om ruimte te maken voor verbondenheid. Want wanneer die verbondenheid zich uit in solidariteit, stimuleer je op die manier participatie en voorkom je uitsluiting.  

  Waarden bevorderen 

  Waarden vormen de basis voor de normen, regels en procedures in jouw organisatie of instelling. Onze aanpak begint met de waarden die al gehanteerd en zij die nog nagestreefd worden. Zij zijn de ziel en de bronnen voor een gemeenschappelijke cultuur die moet worden gekoesterd, bezield en afgestemd naarmate ze groeien en zich verspreiden. 

  Ethiek vertegenwoordigen op bestuursniveaus 

  Kritisch ethisch bewustzijn begint op het hoogste bestuurs- en managementniveau. Wij coachen jou om in moreel kritieke situaties beslissingen te nemen waarin leiderschap en ethiek samengaan. 

  De Klassieke Octahedron 

  De klassieke Octahedron voor ethisch leiderschap is een speciale houten dobbelsteen van 6 cm, vergezeld van een instructieve brochure voor leiders in bedrijven, in de politiek en organisaties en zelfs in gezinnen. Het brengt de uitgebreide Francis Bergoglio formule voor moedig en ethisch leiderschap binnen handbereik. 

  De klassieke Dr. Erny Gillen Octahedron biedt je eenvoudig toe te passen principes om ethische en leiderschapsvragen efficiënt en speels aan te pakken. 

  De Octahedron is een dobbelsteen met acht vlakken om grote dingen te doen met de gewone dingen in het leven en de organisatie. 

  Ieder vlak is getekend met een letter en een woord: 
  De acht woorden staan voor de vier principes of de vier wijsheidsregels van de Octahedron. Die principes of formules zijn bipolair, het zijn telkens twee polen van een levend systeem. De Octahedron bevat dus vier bipolariteiten, vier energiegevende spanningen die eigen zijn aan iedere sociale realiteit. 

  De vier transformerende principes die passen in een christelijke overlegcultuur zijn: 

  • De Tijd heeft voorrang op de ruimte. 
  • Eénheid gaat voor conflict. 
  • De Werkelijkheid is belangrijker dan de idee. 
  • Het Geheel gaat boven het deel. 

  Drie vormingsformules

   Kennismaking met de Octahedron

   Kennismaking met de Octahedron (1,5 uur)

   Inleiding en oefensessie

   Inleiding op & Oefensessie met de Octahedron (halve dag) 

   Op weg met de Octahedron

   Op weg met de Octahedron (één of meerdere (halve) dagen)