Caritas Vlaanderen is een christelijk geïnspireerde en met de katholieke kerkgemeenschap verbonden organisatie, met een open en multiculturele kijk op de samenleving. We behoren tot het internationale Caritas-netwerk en zijn zowel actief op het vlak van operationele hulpverlening als op de werkvelden armoedebestrijding, vrijwillig engagement en pastoraal in de gezondheids- en welzijnssector.

Projectomschrijving 

Caritas Vlaanderen startte in november 2020, in opdracht van en in samenwerking met Stad Gent, een opvanginitiatief voor mensen in precaire woonomstandigheden. Het driejarig project huisvest alleenstaanden en gezinnen, waarvan velen met een intra-Europese achtergrond en heeft als doel hen goede en stabiele woon- en leefomstandigheden te bieden, die hen in staat stellen een toekomst op te bouwen. De individuele begeleidingstrajecten naar onderwijs, werk en huisvesting worden opgenomen door Stad Gent. De woonsite huisvest momenteel 62 bewoners.

Als uitbater is Caritas Vlaanderen verantwoordelijk voor het kwaliteitsvol beheren en functioneren van de woonsite. Daarbij zet Caritas Vlaanderen sterk in op een warm onthaal, het garanderen van goed samenleven op de site, activiteiten en animatie, buurtwerking en samenwerking met diverse Gentse partnerorganisaties. 

Taken en verantwoordelijkheden 

Als nachtbegeleider van de site ben je mee verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het wonen en samenleven op de site, in aanvulling van de permanentie overdag. 

Het Caritas-team bestaat in totaal uit twee nachtbegeleiders, drie medewerkers die overdag instaan voor het beheer van de site, twee animatoren die activiteiten organiseren op en naast de site, onder leiding van één coördinator.  

 • Je verzekert een rustige nacht voor de bewoners van de site waarbij veiligheid en ondersteuning naar de bewoners toe centraal staan.
 • Je investeert in een vertrouwensrelatie met de bewoners.
 • Je bent het avondlijke/nachtelijke aanspreekpunt voor bewoners en buren en zorgt hier voor duidelijke en correcte informatie.
 • Je zorgt mee voor een juiste naleving van de gebruikersovereenkomst en durft mensen hierop sanctioneren (bv rond naleven bezoekersregeling of nachtlawaai).
 • Je bemiddelt in conflicten of meningsverschillen tussen bewoners.
 • Je zorgt mee voor een aangenaam samenleven door te sensibiliseren.
 • Je doet regelmatig een ronde op het terrein.
 • Je verzorgt de communicatie en rapportage naar de collega’s die overdag werken.
 • Je bent bereid om deel te nemen aan overlegvergaderingen met de coördinator en het team en indien nodig een aantal dag-shiften te werken als back-up van medewerkers.

Je vaardigheden

 • Je kan verbindend en participatief werken met bewoners, collega’s en partners.
 • Je hebt ervaring in het omgaan met kwetsbare, multiculturele doelgroepen. Je kan je inleven in de leefsituatie en eigenheid van de doelgroep.
 • Je kan streng maar rechtvaardig optreden als bewoners zich niet aan de regels houden of het samenleven verstoren. Je onderschrijft het principe van het sanctioneringssysteem en kan dit ook concreet maken naar bewoners toe.
 • Je bent een teamspeler en hebt aandacht voor coherent handelen. Tegelijk schrikt het je niet af om alleen te functioneren.
 • Je bent ondernemend, staat sterk in je schoenen en deinst niet terug als er uitdagingen op je pad komen. Je kan flexibel handelen en denken.
 • Het spreekt je aan om in een unieke werkomgeving te functioneren.
 • Je bent punctueel met administratieve taken en rapportage.
 • Je werkt volgens afgesproken procedures.
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en je bent geëngageerd.
 • Je kan goed en vlot communiceren.

Je kennis

 • Je hebt een diploma hoger middelbaar onderwijs in een ‘mens’-gerichte opleiding of bachelor in de humane wetenschappen (sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk, gezinswetenschappen, pedagogie, justitieel welzijnswerk, criminologie, toegepaste psychologie, …) of gelijkwaardig door ervaring.
 • Goede kennis van Nederlands en Frans. Kennis van andere talen (Engels, Slavische talen, Romanes, …) is een meerwaarde.

Praktisch

 • We zoeken één deeltijdse medewerker (80%) tot minimaal 30 juni 2023.
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Het weekuurrooster omvat een combinatie van nachtshiften van 11u, avondshiften van 6u en ochtendshiften van 5u.
 • De shiften vallen zowel op weekdagen als op weekenddagen. Daarnaast neem je ook tweewekelijks deel aan de teamvergadering.
 • Je kunt een Uittreksel uit het strafregister (Artikel 596.2: 'minderjarigenmodel') voorleggen.
 • Je werkt op fietsafstand van Gent-Dampoort.
 • Plaats van tewerkstelling: Amerikalaan 10, 9000 Gent.

Wij bieden

Een fijn en enthousiast team, met ruimte voor eigen inbreng, een cultuur van vertrouwen, voldoende leerkansen en een goede omkadering.

Een aantrekkelijke verloning, rekening houdend met avond- en weekendwerk en extralegale voordelen:

 • 13de maand
 • Maaltijdcheques
 • Hospitalisatieverzekering
 • Terugbetaling woon-werkverkeer
 • PC, smartphone en abonnement

Interesse?

Dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief met CV uiterlijk op woensdag 18 december 2022.

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar sylvia.servranckx@caritas.be.

De preselectie gebeurt op basis van je cv en motivatiebrief. Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 20 december 2022. Indien dat niet mogelijk is, zoeken we samen naar een ander moment. Wij contacteren je sowieso, ook als je niet geselecteerd bent.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij sylvia.servranckx@caritas.be 
– 0490 42 57 80.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, religie, geaardheid, handicap, chronische ziekte...

Solliciteer

Interesse? Laat het ons weten! Wij nemen vervolgens contact met je op.

Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.