Roma, woonwagenbewoner, Rom, Voyageur, campingbewoner. De woorden worden vaak door elkaar gebruikt, alsof het één groep is. Toch betekent elke term iets anders. Hier geven we een duidelijk overzicht van de verschillende groepen.

Roma?

  • Roma wonen in huizen of appartementen. Het zijn dus geen woonwagenbewoners.
  • Roma is een verzamelnaam voor migrantengroepen uit Oost-Europa. Ze hebben een Noord-Indische afkomst en nomadische voorgeschiedenis.
  • Ze zijn de grootste minderheidsgroepvan Europa: ca.10 miljoen.
  • In Vlaanderen gebruiken we de benaming ‘Roma’ enkel voor mensen die eind 20ste- begin 21ste eeuw hier kwamen wonen. In totaal gaat het om ongeveer 10 à 12.000 mensen.
  • Veel Roma zijn arm en worden gediscrimineerd in hun land van herkomst.

Woonwagenbewoners?

  • Verzamelnaam voor wie uit traditie in een woonwagen woont, of van wie de ouders dat deden.
  • Woonwagenbewoners vormen geen homogene bevolkingsgroep. Er zijn drie groepen: Roms, Voyageurs en Manoesjen (Sinti)
  • Door de toename van het aantal woonwagenbewoners in Vlaanderen en het gebrek aan terreinen, is woononzekerheid een groot probleem voor deze groep.Toch heeft iedereen recht op een behoorlijke en betaalbare huisvesting, ook woonwagenbewoners. Dat staat in de Vlaamse Wooncode.

1. Roms

Roms kwamen eind 19de eeuw vanuit Oost-Europa naar België. Ze hebben dezelfde moedertaal als de Roma, het Romanes. Frans is hun tweede taal. De jongere generatie spreekt ook Nederlands.Veel Roms trekken van voor- tot najaar rond in België en omringende landen.

2. Voyageurs

Voyageurs hebben geen migratieachtergrond. Ze stammen af van gezinnen die in Vlaanderen aan de kost kwamen door rond te trekken. Veel Voyageurs wonen nu in huizen, vaak door een gebrek aan woonwagenterreinen. Maar de woonwagen blijft voor hen sociaal en cultureel erg belangrijk. Ze spreken Nederlands en gebruiken soms nog woorden uit het Bargoens.

Voyageurs uit Ierland en Engeland noemen zich Travellers. De laatste jaren trekken ze regelmatig door België. Ze werken hier als zelfstandigen: klusjesman, dakdekker of asfalteerder.

3. Manoesjen of Sinti

Manoesjen of Sinti zijn een van de oudste migrantengroepen in West-Europa. Ze kwamen in de 15de eeuw vanuit India, via Oost-Europa, naar onze streken. Door de eeuwen heen hebben ze zich geïntegreerd in de samenleving. Ze spreken Manoesj en Nederlands.

Campingbewoners?

Campingbewoners zijn personen die op een camping wonen: in een caravan of een chalet. Ze hebben geen nomadische afkomst.

Trekkende beroepsbevolking?

Personen die rondtrekken omdat hun beroep dat vereist: foorreizigers, circusartiesten en binnenschippers.

Nooit meer 'zigeuner'

  • Woord met een erg negatieve bijklank - sommige mensen ervaren het als scheldwoord.
  • Vage, door westerlingen gegeven verzamelnaam. Het verwijst naar groepen met Indische roots (Roma, Roms en Manoesjen), die in de loop der jaren uit elkaar zijn gegroeid. Daarom is het beter om te preciseren.

Bron: Kruispunt Migratie-integratie