CH Info 44

Caritas Hulpbetoon Info 44

Beste schenker,

Nog maar pas was er eindelijk weer wat beter nieuws over de coronapandemie en dan werd dit positieve geluid alweer overstemd door de wrede oorlog in Oekraïne en de economische impact daarvan, ook op ons land, en niet in het minst op de energieprijzen die op hol geslagen lijken.

De zorgen die mensen zich maken – u en wij ook – zijn tastbaar en reëel. Maar onze veerkracht is groot. Samen zullen we ook deze crisis te boven komen. Maar als mensen er alleen voor staan, als ze alleen hun boontjes moeten doppen, gaat het voor velen niet lukken.
Slagen kunnen we alleen, als we het sámen doen, er samen onze schouders onder zetten.

Zo niet, dreigen kleine problemen onoverkomelijke hindernissen te worden. Als je moeite hebt om de eindjes aan elkaar te knopen, is één tegenslag – een onvoorziene uitgave, een lekkende kraan, een geldverslindende oude verwarmingsketel,… – voldoende om in een
onomkeerbare negatieve spiraal terecht te komen. Halen we het einde van de maand? Ga ik toch minstens één ruimte kunnen blijven verwarmen?

Vaak kan een kleine tussenkomst wonderen doen, maar is het vooral zaak om snel in te grijpen om veel groter leed te vermijden. Dat is precies wat Caritas Hulpbetoon doet met haar Crisisfondswerking: met kleine stapjes, maar gestaag bieden we kansen aan kwetsbare
mensen om hun leven na een tegenslag terug in handen te nemen en op de rails te zetten, en te houden.

Via haar Crisisfondswerking geeft Caritas Hulpbetoon mensen die echt in nood zitten, een steuntje in de rug en op die manier ook de kans op een nieuwe start. Onze Crisisfondswerking vormt daarmee een hoeksteen van de werking van Caritas Hulpbetoon, dag in dag uit.

In deze CH-Info laten we concrete verhalen van concrete mensen voor zich spreken, zodat u als lezer kan zien hoe een kleine tussenkomst echt wel het verschil kan maken.

Om die werking mogelijk te blijven maken, kloppen we opnieuw bij u aan: we hebben uw steun immers broodnodig. Uw gift laat ons toe mensen, die door brute pech of door de impact van de crisis kopje onder dreigen te gaan, toch in staat te stellen om het hoofd boven water te houden, en zo de hoop te zien weerkeren op een meer rooskleurige toekomst.

Mogen we ook ditmaal opnieuw op U rekenen? Van harte dank!

Inhoud

  • Samen zullen we ook deze crisis te boven komen
  • Crisisfondsen geven duwtje in de rug
  • Enkele dossiers in verhalen
  • Steun aan getroffenen Oekraïne
  • Bedankt voor uw steun
  • Fiscale aftrekbaarheid

Download hier de pdf

Caritas Hulpbetoon Info 44