CH Info 49

Caritas Hulpbetoon Info 49

Beste sympathisant(e),

De ouderenzorg gaat door een moeilijk periode. Aan de inzet van de medewerkers in de woonzorgcentra zal het niet liggen. Met tomeloze inzet worden wonderen verricht. Directies toveren met de hun beschikbaar gestelde middelen. Maar de zorg staat onder druk, en vooral dan de financiering ervan. We hebben een lange traditie van goede en kwaliteitsvolle ouderenzorg in Vlaanderen, die moeten we koesteren. Met betere financieringsstromen, maar ook met ‘aandacht voor aandacht’.  Een woonzorgcentrum mag niet het wachthuisje zijn voor de bus naar de laatste bestemming, maar een plaats waar nog kan, mag en moet geleefd worden, waar nog plaats is voor dromen.

Caritas Vlaanderen brengt haar rapport rond Menswaardige Ouderenzorg naar buiten. Met een aantal maatschappelijke vragen en verzuchtingen. Maar we willen ook met Caritas Hulpbetoon ons steentje bijdragen. Daarom willen we hier vooral het project ‘Dromenvangers’ van Present voor het voetlicht brengen.

Kleine, haalbare dromen van bewoners worden verzameld in een databank. Het gaat om kleine wensen, zoals nog eens naar vliegtuigen gaan kijken, een uitstap naar de cinema of een museum, nog eens de koeien melken, … die echter veel betekenen voor de dromers. Vrijwilligers kunnen dan in die databank dromen oppikken en ze werkelijkheid laten worden. Met het project dragen we bij in het dekken van de effectieve kosten van het realiseren van de dromen van bewoners.

"Iedere mens heeft z’n eigen onvervreemdbare waardigheid en mag nooit simpelweg een voorwerp worden" 
(Paus Franciscus).

We doen ditmaal met Caritas Hulpbetoon een beroep op uw hulp om – vaak ultieme – dromen van mensen in ouderenzorgvoorzieningen werkelijkheid te laten worden.

Helpt u ons helpen?

Inhoud

  • Menswaardige Ouder Worden - Blijven Dromen
  • Menswaardige ouderenzorg
  • Ondersteuning projecten die een verschil maken
    • Project Dromenvangers
  • Rapport Menswaardige Ouderenzorg
  • Oproep tot steun

Download hier de pdf