Caritas Confidenter is erkend als een lokale, niet-parochiale werking van Caritas Hulpbetoon. ‘Confidenter’ betekent ‘met vertrouwen’ en was de bisschopsspreuk van bisschop van Gent, Antonius Triest (1577-1657). Bisschop Triest werd ook wel de ‘vader der armen’ genoemd. 

Het is een initiatief van Bert Vanderhaegen. Door zijn functie - als hoofdaalmoezenier Rooms-Katholieke eredienst van het UZ Gent en als Roman Catholic Chaplain for International Students in Ghent, Ontmoeting Buitenlandse Studenten Gent (OBSG) and the International Roman Catholic Community Ghent (IRCCG) - komt hij regelmatig mensen in nood tegen.  

Het initiatief, biedt financiële hulp aan personen die in uitzonderlijke materiële en/of financiële nood verkeren, wanneer zij niet bij andere diensten of organisaties terecht kunnen met hun acute problematiek. 

Wil jij Caritas Confidenter steunen? 

Je kan Caritas Confidenter steunen door te storten op rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van Caritas Hulpbetoon vzw met vermelding van ‘9004 – Voorkeurproject Caritas Confidenter’.  

Of doe een gift online 

Giften gaan integraal naar het project. Als je een gift doet van minstens 40 euro, dan krijg je daarvoor 45 procent belastingvermindering in het daaropvolgende jaar.