Hoe wordt je een lokale, niet-parochiale Caritas-afdeling? 

We organiseren een gesprek tussen jullie (jullie lokale verantwoordelijken), de bisschoppelijk gedelegeerde van het diocees, en de voorzitter en/of ondervoorzitter van Caritas Hulpbetoon vzw. Wanneer de lokale werking als lokale Caritasorganisatie erkend wordt, kan ze het Caritas-logo dragen, en valt ze onder de diocesane Caritas. 

Welke voordelen heeft Caritas voor jouw lokale, niet-parochiale organisatie? 

 • Je kan giften werven via een projectrekening bij ons. Op die manier kunnen donateurs aan jouw parochie een fiscaal voordeel krijgen van 45% bij een gift vanaf 40 euro. We rekenen hiervoor een administratieve kost van 5% op de giften.   
  • We maken een kaderafspraak op die het soort activiteiten omschrijft.  
  • De activiteiten worden voorgelegd aan de bisschoppelijk gedelegeerde en aan de voorzitter of ondervoorzitter, die gedrieën als projectencommissie functioneren. 
  • De beslissingen worden daarna ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuursorgaan van Caritas Hulpbetoon. 
  • Na goedkeuring wordt een projectrekening geopend en kunnen giften worden overgemaakt. Op basis van bewijsstukken kan je aanspraak maken op de gelden die ingezameld werden.  
  • Wij bezorgen het volgende jaar de fiscale attesten aan de donateurs.  
 • Je caritatief werk krijgt een gezicht, een institutioneel kader. Je behoort tot een gekend netwerk.   
 • We houden je op de hoogte van de activiteiten van andere lokale Caritas-afdelingen en onze bovenlokale werking, a.d.h.v. een nieuwsbrief.  
 • Wij geven tips en advies bij promotie van acties van je werking.  
 • We willen je betrekken bij onze organisatie en afstemmen waar we nog meer kunnen betekenen, door jou jaarlijks uit te nodigen voor een gesprek.  

Contact 

Lina D’Amico en Estelle De Ceulener 
caritas.hulpbetoon@caritas.be 
T +32 (0)2 608 00 73
M +32 (0)497 21 72 27