Waarvoor staat Caritas Hulpbetoon?

  • Vzw opgericht door Caritas Vlaanderen en de bisdommen, maakt deel uit van Caritas Vlaanderen
  • Werkzaam in Vlaanderen en Brussel
  • Volgt principe van ‘individuele begeleide hulpverlening’: aanvragen voor steun aan individuen/ gezinnen gebeuren alleen via voorzieningen en organisaties
  • Verleent eenmalige uitkeringen (of per uitzondering renteloze leningen) op basis van gemotiveerde aanvraag
  • Steunt thematische acties (projecten) rond ondersteuning van kwetsbaren
  • Steunt projecten van derden
  • Verleent schenkers fiscale vrijstelling voor hun giften

Historiek

Caritas Hulpbetoon vzw werd in 1986 opgericht vanuit Caritas Vlaanderen en de bisdommen om een antwoord te bieden op de nood aan ondersteuning van de minst bedeelden in onze maatschappij. Caritas Hulpbetoon vulde vaak de gaten in de ondersteuning van andere zorginstanties, waarvoor geen reguliere financiering voorhanden was. Met Caritas Hulpbetoon bood Caritas Vlaanderen ook een structurele omkadering aan giften die binnen parochies werden ingezameld voor liefdadigheidsacties. Die missie van onze organisatie blijft ook vandaag nog schatplichtig aan dat lokale engagement, dichtbij de mensen.

Diocesane werking Caritas Hulpbetoon

De aanvragen worden regionaal behandeld. In de bisdommen Gent, Hasselt en Antwerpen  gebeurt dit door een Crisisfonds van Caritas Hulpbetoon. Caritas Hulpbetoon neemt de aanvragen uit Vlaams-Brabant en Brussel rechtstreeks op.

In het bisdom Brugge vervult de vzw Caritas Daden Gevraagd een gelijkaardige rol en neemt Caritas Hulpbetoon vooralsnog geen initiatief.

Caritas

Caritas Hulpbetoon: centraal

Liefdadigheidsstraat 39
1210 Brussel
T +32(0)2 608 00 72
Google maps

Contactpersoon: Lina D’Amico
lina.damico@caritas.be

Caritas

Crisisfonds Oost-Vlaanderen

Nederpolder 24
9000 Gent
T +32(0)9 224 37 69
Google maps

Contactpersoon: Olga Huylenbroeck
crisisfonds.oostvlaanderen@bisdomgent.be

Caritas

Crisisfonds Limburg

Vrijwilligersplein 14
3500 Hasselt
T +32(0)11 28 84 45
Google maps

Vicariaat.diaconie@bisdomhasselt.be

Caritas

Crisisfonds Antwerpen

Sint-Jacobsmarkt 43
2000 Antwerpen
Google maps

T +32(0)478 675313
Contactpersoon: Christine Vandebuerie
vandebueriechristine@gmail.com

Enkele resultaten Caritas Hulpbetoon

Diagrammen Caritas Hulpbetoon
Links: Verdeling financiële steun Caritas Hulpbetoon, 2018 | Rechts: Aantal financiële tussenkomsten Caritas Hulpbetoon, 2018