Welke voordelen heeft Caritas voor jouw parochiale organisatie? 

 • Je kan giften werven via een projectrekening bij ons. Op die manier kunnen donateurs aan de diaconale werking van jouw parochie een fiscaal voordeel krijgen van 45% bij een gift vanaf 40 euro. We rekenen hiervoor een administratieve kost van 5% op de giften.  
  • We maken een kaderafspraak op die het soort activiteiten omschrijft. 
  • Deze lokale projecten worden voor goedkeuring voorgelegd aan het Bestuursorgaan van Caritas Hulpbetoon, op voordracht van de  bisschoppelijk gedelegeerde van jouw bisdom.  
  • Na goedkeuring wordt een projectrekening geopend en kunnen giften worden overgemaakt. Op basis van bewijsstukken kan je aanspraak maken op de gelden die ingezameld werden. 
  • Wij bezorgen het volgende jaar de fiscale attesten aan de donateurs. 
 • Je caritatief werk krijgt een gezicht, een institutioneel kader. Je behoort tot een gekend netwerk.  
 • We houden je op de hoogte van de activiteiten van andere lokale Caritas-afdelingen en onze bovenlokale werking, a.d.h.v. een nieuwsbrief. 
 • We bieden je ondersteuning, bv. over de sociale kaart in je regio, door onze expertise met de thematiek. We zijn vlot bereikbaar via mail of telefoon of komen bij je ter plaatse. 
 • Je krijgt materialen (pennen, notitieblokken, draagzakjes, mokken, presentatiemateriaal) op aanvraag. 
 • We geven jou een platform voor nieuws over jouw lokale werking: evenementen, nieuws, …. Je krijgt daartoe een eigen Facebookpagina. 
 • We bieden een verzekering aan de vrijwilligers van jouw lokale werking. 
 • Wij geven tips en advies bij promotie van acties van je parochie. 
 • We willen je betrekken bij onze organisatie en afstemmen waar we nog meer kunnen betekenen, door jou jaarlijks uit te nodigen voor een gesprek. 

Hoe word je een lokale Caritas-afdeling? 

We doorlopen samen een (kort) traject. Lina D’Amico en Estelle Deceulener kijken ernaar uit om jou te mogen ontmoeten. Je plant met hen een afspraak. Dan wordt bekeken wat wij voor jullie kunnen betekenen en stemmen wij jullie missie en visie af met de onze.  

Nadien wordt een gesprek georganiseerd tussen jullie (jullie lokale verantwoordelijken), de bisschoppelijk gedelegeerde voor het diocees, en de voorzitter en/of ondervoorzitter van Caritas Hulpbetoon.  

Wanneer jouw parochiale werking als Caritasorganisatie erkend wordt, kan ze het Caritas-logo dragen en valt ze onder de diocesane Caritas.  

Contact 

Lina D’Amico en Estelle De Ceulener 
caritas.hulpbetoon@caritas.be 
T +32 (0)2 608 00 73
M +32 (0)497 21 72 27