In gesprek met pastoor Alexander Vandaele en diaken Hugo Gielen 

De context 

Pastoor Alexander Vandaele: “In 2016 besloot het bisdom Gent dat de oude parochiestructuren moesten verdwijnen en dat ze moesten worden vervangen door nieuwe. De stad Ninove en haar fusiegemeenten vormden vanaf dan één parochie, met 15 kerktorens. Het was de bedoeling dat er een dynamiek kwam met een nieuwe christelijke gemeenschap. Er werden mensen gezocht voor een degelijke liturgie met een koor, voor de catechese, voor de organisatie van parochiale evenementen en bedevaarten. Maar ook de diaconie moest een plaats krijgen. We maken er werk van door mensen nabij te zijn in woonzorgcentra, door contacten te leggen met eenzame mensen en armoedeorganisaties.” 

Diaken Hugo Gielen: “We willen graag meer concreet een gezicht geven aan onze diaconale opdracht, door een lokale Caritasafdeling op te richten. We willen een netwerk uitbouwen van liefdadigheidsinstellingen hier in Ninove en hopen daarvan het centrale aanspreekpunt te kunnen zijn.” 

Huidig diaconaal aanbod 

Hugo: “We vangen momenteel 6 Oekraïense vluchtelingen op in een leegstaand pand van de parochie. We hebben daartoe eerst een team van vrijwilligers samengesteld en hebben leidingen en elektriciteit aangelegd, een badkamer en een keuken geïnstalleerd, geplamuurd, geschilderd, … Eens de werken klaar waren, konden de vluchtelingen er intrekken. Maar daar stopte de hulp niet: er werd voor kleren en inboedel gezorgd en momenteel zijn er vrijwilligers die hen onze taal leren, bij het huiswerk helpen, mee naar werk zoeken, …” 

Alexander: “Met de parochie hebben we de initiatieven van de stad Ninove ondersteund in het kader van de overstromingen van juli 2021. We hebben logistiek meegeholpen, hulpgoederen en hulpvragen die bij ons binnenkwamen, hebben we doorverwezen, maar we hebben de hulp ook mee getrokken: vrachtwagens vullen, verzamelplaatsen bemannen, … 

Maar er komen hier evengoed individuen aankloppen die in nood zijn. We hebben een vluchteling helpen installeren met wat inboedel.” Hugo: “Een Franstalig ontworteld gezin, een alleenstaande moeder van twee jonge kinderen, kwam hier uit Brussel toe. We hebben hen toegeleid naar de bevoegde diensten. Nadien zijn we nog regelmatig bij hen langsgegaan en hebben we getracht hun noden op te vangen.” Alexander: “We hebben mensen al een hotelkamer betaald, omdat ze anders op straat moesten slapen. Maar er zijn nog zovele voorbeelden van kleine liefdadigheid. 

Lange tijd is er hier ook een solidariteitsactie geweest, waarbij op Witte Donderdag (net voor Pasen) voedselpaketten werden uitgedeeld. Het was een traditie van de paters van de abdij hier in Ninove om voedsel uit te delen aan de armen. Daar ging één tiende van hun jaaruitgave naartoe. Nadien werd die traditie verdergezet door de priesters. Vroeger was er hier aan de pastorie een tuin met honderden fruitbomen. Dat fruit was bedoeld om uit te delen aan de armen. Helaas is de tuin ondertussen erg ingeperkt. Maar ondertussen plannen we samen met Ecokerk nieuwe initiatieven. We hebben bv. al enkele fruitbomen geplant en willen aan het stuk grond aan onze kapel nog appelbomen planten.  

Eén keer per maand op vrijdagavond organiseren we hier in de pastorie een warme maaltijd, een project tegen vereenzaming. Parochieassistent Tim Vannieuwenhoven zet zich met een vijftal vrijwilligers hiervoor in. En iedere dinsdag is er hier een open huiskamer die na de mis aanvat. Doorgaans komen er dan wel kerkgangers, maar ons initiatief staat open voor iedereen. Er is dan ook een markt wat zorgt voor heel wat passage. 

De dinsdagen zijn er voor de gezellige ontmoetingen, op de vrijdagen leggen mensen al eens een probleem op tafel. Dan bieden we een luisterend oor en verwijzen we al eens door naar een dienst die kan helpen.” Hugo: “Ik ben een sociale kaart van Ninove aan het samenstellen. Opdat we een netwerk hebben dat in beide richtingen kan werken: wij kunnen de mensen naar de juiste dienst toeleiden, maar de organisaties leren ons ook kennen.” 

Waarom nood aan een lokale Caritas? 

Alexander: “We willen onze diaconie een institutioneel karakter geven, zodat we mensen van goede wil kunnen samenbrengen, hen verder kunnen opvolgen en bijstaan en bedanken. We staan niet alleen in ons diaconale wereldje, maar sluiten liever aan bij een degelijke organisatie. Caritas heeft die expertise. We willen aan warme solidariteit doen. Niet het loket, het papier, het nummertje of de handtekening is van belang, maar de aandacht voor de mens. We willen bijvoorbeeld ook starten met nog een initiatief van een warme huiskamer, die voor iedereen open staat, maar waar we ook zeker mensen zullen treffen die, met de hoge energieprijzen, zelf hun huis moeilijk kunnen verwarmen. De drempel om geen geld maar zorg te kunnen vragen, moet worden verlaagd. En daar willen we actief aan bijdragen, omdat we als voorstad van Brussel hier ook werkelijk met armoede en vereenzaming worden geconfronteerd.” 

Wil jij Caritas Ninove steunen? 

Je kan Caritas Ninove steunen door te storten op rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van Caritas Hulpbetoon vzw met vermelding van ‘9003 – Voorkeurproject Caritas Ninove’.  

Of doe een gift online 

Giften gaan integraal naar het project. Als je een gift doet van minstens 40 euro, dan krijg je daarvoor 45 procent belastingvermindering in het daaropvolgende jaar.