Naar aanleiding van ons onderzoek over menstruatie-armoede intensiveerde de vzw BruZelle haar activiteiten in de steden Leuven, Tienen en Landen. Daar startte de organisatie in maart 2021 met het verdelen van kastjes met maandverband en tampons in aanvankelijk negen scholen.

Meer info: VRT NWS

BruZelle?

De organisatie BruZelle wil hygiëneproducten vrij toegankelijk maken, en focust daarbij op vrouwen in precaire omstandigheden. In workshops naaien vrijwilligers er zakjes om ze vervolgens te vullen met maandverbanden en tampons die ze verkregen hebben via inzamelboxen of sponsoring. Die zakjes verspreidt BruZelle uiteindelijk weer via OCMW’s, centra voor dag- en nachtopvang voor dakloze vrouwen, voedselbanken, moederhuizen, universitaire sociale kruideniers, NGO’s die werken in vluchtelingenkampen, kraakpanden en een eigen permanentie op hun kantoor in Brussel.

Meer info

Caritas Vlaanderen bevroeg BruZelle over haar activiteiten in de regio Leuven 

Kastjes in 37 scholen in Leuven, Tienen, Landen en Diest

Rita Van Even, vrijwilliger en coördinator BruZelle regio Leuven: "Ondertussen werken we samen met 37 scholen in de steden Leuven, Tienen, Landen en Diest. We leveren hen kastjes en hygiëneproducten. Dat materiaal moet aangevraagd worden. Wanneer scholen mij een seintje geven, dan ga ik nieuwe zakjes voor hen vullen en leveren. Er zijn scholen waar ik ondertussen vier keer ben gaan leveren, bij anderen is er na een eerste levering nog geen tweede bestelling gevraagd. Maar ik heb het gevoel dat corona hier ook een factor in is geweest: scholen hadden het erg druk, er waren periodes waarin leerlingen van thuis uit school moesten volgen. Maar anderzijds merk ik dat meer opvolging nodig is. Want van het moment dat ik zelf een school aanschrijf en hen vraag naar feedback, blijken zij wel tevreden te zijn en vragen zij om extra hygiëneproducten."

Bron: Rob.tv

Zakjes met 10 maandverbanden of tampons

Rita: "In een kastje zitten gemiddeld 15 zakjes. Elk zakje bevat tien maandverbanden of tien tampons. Ik raad de scholen aan om de goedkope IKEA-schoenkastjes te kopen. De prijs en het onderhoudsgemak bepalen die keuze, er is ook geen badge of jeton voor nodig. Zo is de investering heel laagdrempelig voor de scholen. Bovendien was onze eis om de producten vrij toegankelijk te maken voor iedereen. We wilden voorkomen dat meisjes in armoede om de maand naar het secretariaat van de school moesten gaan vragen om toegang tot het kastje. 

Normaal verdeelt BruZelle zakjes van 20 stuks maandverband/ tampons. Maar ik koos voor zakjes van 10 stuks, omdat deze gemakkelijk weg te steken zijn in een mouw of broekzak, zodat de meisjes deze discreet kunnen halen om dan weg te bergen in hun boekentas. Met die 10 stuks hebben de meisjes ook nog voldoende materiaal om zich 's avonds en de volgende morgen nog te verzorgen, en hoeven ze zich dus geen zorgen te maken om naar school te komen."

Sensibiliserings- en inzamelacties

Rita: "Daarnaast heb ik aan elke school gevraagd om een sensibilisering te doen rond het onderwerp, zowel rond menstruatie als rond menstruatie-armoede, want we moeten proberen het taboe te doorbreken. Heel wat scholen hebben op mijn vraag ook een inzamelactie georganiseerd, waarvan de producten naar BruZelle zijn gegaan. Op die manier wilde ik werken rond bewustmaking van menstruatie-armoede, en bovendien beoogde ik dat leerlingen op die manier geen misbruik gingen maken van de kastjes.

We zijn een jaar verder en ik hoor tot nu toe nog geen enkele klacht over misbruik van de kastjes. Integendeel krijg ik wel positieve berichten: scholen hebben allerhande acties ondernomen rond de bewustmaking, sommigen met een filmpje, andere met affiches, ... "

Instroom materialen

Rita: "Naast het aanbod in scholen verdeel ik ook maandelijks zo'n 800 zakjes van 20 stuks aan sociale organisaties. De instroom van menstruatieproducten gebeurt via collectebussen in café's, winkels en andere kleine zelfstandigen. Maar die inzameling brengt nooit genoeg op, dus moeten we sponsors zoeken. 

Jammer genoeg konden wij geen steun krijgen van de Vrouwenraad. De Vrouwenraad heeft n.a.v. het rapport van Caritas Vlaanderen 200.000 euro ontvangen van de federale regering om projecten van organisaties te ondersteunen, maar alleen lidorganisaties van de Vrouwenraad konden een aanvraag indienen.

Ik zocht dan samenwerking bij Viva-SVV (nu 'Rebelle') en het Huis van de Mens. Viva heeft enkele inzamelboxen voor ons gedrukt. Met het Huis van de Mens werken we samen voor de kastjes op de scholen. Zij hebben in eerste instantie kastjes laten maken door Arktos, maar door een misverstand zijn die kastjes heel klein uitgevallen. Daarom raden we de scholen nu IKEA-kastjes aan.

Samen met het Huis van de Mens werkte BruZelle ook een expo uit met een aantal kunstenaars rond menstruatiearmoede. De rondreizende tentoonstelling hield al halt in school De Ring in Leuven en in de Leuvense stadsbibliotheek. (Meer info: Metrotime)"

Alles heeft zijn grenzen

Rita: "Ik ben maar vrijwilliger en bots af en toe op mijn grenzen. Verder uitbreiden is daarom bijna niet mogelijk. Ik zie nochtans nog heel veel noden aan vrij toegankelijke menstruatieproducten. 

De Brusselse Gemeenschapscommissie kent ons al twee jaar een subsidie toe, en het Waals gewest heeft dit jaar ook een subsidie toegekend waardoor een voltijdse kracht een jaar kan worden aangesteld. Maar toch zou het verstrekken van gratis maandverband aan scholen niet de taak van BruZelle mogen zijn. Dit zou van overheidswege moeten worden opgepakt. Of zij zouden armoede tout court beter moeten aanpakken..."