Is gezinsondersteuning dé hefboom tegen armoede?

Respectvolle en duurzame ondersteuning kan gezinnen echt uit een negatieve spiraal tillen, stelt Dorien Van Haute van Caritas Vlaanderen vast.

In het boek 'Gezinvol ondersteunen' bundelt Caritas Vlaanderen ervaringen van ruim 20 experts en organisaties op het vlak van gezinsondersteuning met een reeks aanbevelingen voor de overheid en de sector als conclusie. Donderdag 17 juni houdt Caritas een webinar, opgevat als een inleiding op het boek. (Links onderaan dit artikel.)

Wat was de aanzet voor dit boek?

Dorien Van Haute • Caritas Vlaanderen vergaart expertise over armoedebestrijding op diverse domeinen, waarbij we momenteel voornamelijk inzetten op de thema’s van wonen en welzijn. Daarnaast hebben we ook tot doel kennis en goede praktijken te verspreiden om situaties van armoede mee te helpen doorbreken.

In Vlaanderen leeft gemiddeld 1 op 7 kinderen in armoede.

Gezinsondersteuners worden dus vaak geconfronteerd met complexe problematieken waar ze niet altijd een antwoord op hebben. Dit boek hoopt beleid en praktijk te ondersteunen om hiermee aan de slag te gaan, zonder de verwachting te hebben dat gezinsondersteuners zomaar alles kunnen oplossen.

Wordt gezinsondersteuning onderschat als hefboom in armoedebestrijding?

Sommige organisaties proberen dat potentieel volledig te benutten en zoeken, met vallen en opstaan, naar manieren om gezinnen in armoede extra te ondersteunen. Met dit boek brengen we een greep uit dit soort initiatieven, onderzoeken en reflecties onder de aandacht.

Als gezinsondersteuning armoedebestrijdend wil zijn, vergt het een brede kijk, gericht op samenwerking en met oog voor de context van het gezin.

Het kan de armoedeproblematiek niet volledig oplossen, maar er kan dus wel heel wat zinvols gebeuren. Die handvaten proberen we aan te reiken.

Lees het volledige artikel op Kerknet.be

Caritas