Hartelijk dank!

Wij mochten de voorbije weken en maanden heel wat giften ontvangen met Caritas Hulpbetoon, van klein tot groot, om onze werking te financieren. U hebt onze vraag gul beantwoord, ook al weten we dat de COVID-19 pandemie voor iedereen wel gevolgen heeft.

We willen u alvast langs deze weg bedanken! We zijn immers een kleine equipe, en trachten onze kosten zo beperkt mogelijk te houden. We slagen erin om in totaal onder de 10% blijven, daar waar de overheid voor de defiscalisatie 20% voor beheer en daarnaast 30% voor publiciteit toestaat…

Maar de keerzijde is natuurlijk dat we niet alle dagen alles kunnen opvolgen. Dat we veelal digitaal ‘vanuit ons kot’ moeten werken én dat er ook heel wat extra werk is (cf. onze operationele ondersteuning met slaapzakken, hygiënekits e.d.), bemoeilijkt dit nog.

Vandaar alvast deze manier om u vanuit het diepste van ons hart dankjewel te zeggen voor uw gift. Ze helpt ons helpen. Met nog meer inzet, nog meer enthousiasme, nog meer doorzettingsvermogen. Dankjewel!

Dominic Verhoeven, directeur,

Bruno Aerts, voorzitter,

Namens het ganse Caritas Vlaanderen team

Caritas