Nieuw vormingsinitiatief: Amos

Het Centrum voor de Studie van het Katholieke Sociale denken start een nieuwe vormingsreeks: AMOS, wat staat voor ‘Actief in de Marge: Ontmoeting en Sociaal-ethische reflectie’. Caritas Vlaanderen is één van de partners van het initiatief. Vanuit een gedeelde betrokkenheid op samenlevingsvraagstukken wil dit initiatief ruimte scheppen voor kritische analyse en reflectie, ontmoeting en inspiratie. Centraal staat de verheldering, verdieping en actualisering van een kernbegrip uit de rijke, maar vaak onbekende inspiratie van het katholieke sociale denken.

De eerste AMOS-dag neemt het begrip ‘solidariteit’ onder de loep. Wat bedoelen we met dat veelgebruikte woord? Hoe ver kan of moet onze solidariteit reiken? Welke maatschappelijke uitdagingen zetten solidariteit vandaag onder druk? Hoe verhoudt vrijwillige solidariteit zich tot de geïnstitutionaliseerde en politieke vormen zoals onze sociale zekerheid? Waar zien we nieuwe vormen van solidariteit ontstaan?

In de voormiddag dagen socioloog Walter Weyns (UAntwerpen) en theologe Ellen Van Stichel (KU Leuven) ons uit de betekenis van solidariteit te herontdekken en haar relevantie voor actuele sociale kwesties te analyseren. In de namiddag zijn er thematische sessies en getuigenissen om het gesprek over solidariteit verder te zetten en toe te passen op enkele maatschappelijke vraagstukken zoals ecologie, eenzaamheid, armoede, COVID, … Deze workshops beogen informatie en inspiratie te voeden door de dialoog tussen academische reflectie enerzijds en sociale organisaties anderzijds (met good practices, praktijkvoorbeelden, getuigenissen als inspirerende handelingsalternatieven).

Programma

Voormiddag

 • Solidariteit en/of sociale cohesie: een sociologisch perspectief
  Walter Weyns, U Antwerpen (Departement Sociologie)
 • Warm worden voor ‘koude solidariteit’: inspiratie vanuit het katholieke sociale denken
  Ellen Van Stichel, KU Leuven (Faculteit Theologie en Religiewetenschappen)

Namiddag

Keuze uit workshops rond volgende thema’s:

 • Solidariteit en (integrale) ecologie
 • Solidariteit en kansarmoede
 • Solidariteit in tijden van eenzaamheid: eenzaamheid als intergenerationeel probleem
 •  Solidariteit op wereldvlak: vaccinatiesolidariteit
 • Solidariteit in tijden van migratie
 • Solidariteit in een multiculturele samenleving
  • Sarah Maes, UAntwerpen/KU Leuven & Marjan Moris: rol van religieus-geïnspireerde organisaties in de uitbouw van solidariteitsnetwerken

Praktisch

Datum: Donderdag 2 december 2021, van 9u tot 16.30u
Locatie: Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (meer informatie volgt)
Contact: amos@kuleuven.be of ellen.vanstichel@kuleuven.be

Inschrijven en info

Caritas