Sara lacht

Beeld: Bisdom Gent

Hoe samen-werken aan christelijk geïnspireerde ouderenzorg?

6 december 2022, 17u - 21u30, Sint-Baafshuis, Gent

Het gros van de christelijk geïnspireerde woonzorgcentra is voortgekomen uit congregaties van vrouwelijke religieuzen. Zij hebben opgebouwd wat straks - of nu reeds - verder gezet wordt zonder hun inzet en zonder hun stem. Hoe de identiteit van deze ouderenvoorzieningen verzekeren voor de toekomst, betaalbaar en zinvol? Kan het met hun inspiratie? En wat met hun middelen? Dat is de uitgangsvraag voor deze vervolgavond op de eerste netwerkavond ‘Sara lacht’ van 20 oktober.

Voor een antwoord zoomen we nog even in op de besturen in de ouderenzorgvoorzieningen in het bisdom Gent, gaan we vervolgens met enkele experten door op verschillende modellen en instrumenten: de rol van ‘deugdelijke’ besturen, de (on?)mogelijkheid van bestuurlijke verankering van identiteit, de formele splitsing tussen zorgactiviteit en patrimonium, en de verschillende opties om kerkelijk goed in te zetten voor voortbestaan en bloei van deze voorzieningen in de geest van hun stichters.

Verwacht geen kant-en-klare antwoorden maar neem deel aan het denk- en overlegproces richting creatieve oplossingen, samen met ons en met uw collega’s bestuurders en directieleden.

Moderator

Peter Vande Vyvere, bisschoppelijk gedelegeerde voor diaconie en caritas

Voor wie?

Bestuurders en directies ouderenzorgvoorzieningen Bisdom Gent

Wanneer?

6 december 2022
17u - 21u30

Kostprijs

15 euro

Inschrijving

Inschrijven kan tot 28 november.
Dit event staat open voor bestuurders en directies ouderenzorgvoorzieningen Bisdom Gent. Een digitale flyer met inschrijvingsmogelijkheid werd via email bezorgd.

Het aantal plaatsen is beperkt.

Locatie

Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent
Informatie rond de bereikbaarheid van het Sint-Baafshuis vindt u via deze link.

Meer info

Paul Vanden Berghe
paul.vanden.berghe@bisdomgent.be
M +32(0)497 32 23 10

Programma

17u00 Onthaal met koffie

17u30-17u35 Verwelkoming door Bisschop Lode

17u35-17u50 Van bezieling naar bestuur en terug. Nog uit het Eindrapport.
door Paul Vanden Berghe, Adviseur zorgvoorzieningen Bisdom Gent

17u50-18u35 Deugdelijk Bestuur als hefboom voor het verankeren van identiteit.
door prof. em. Lutgart Van den Berghe (o.a. Vlerick, Universiteit Gent, Guberna) 
Respondent Paul Vanden Berghe

18u35-19u20 Aperitief – broodjeslunch – koffie

19u20-20u05 Hoe nu verder met de erfenis – spiritueel en materieel – van de stichtende congregaties?
door Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen

20u05-20u20 Splitsing tussen zorgactiviteit en patrimonium in zorgvoorzieningen.
door Lore Geukens, jur., stafmedewerker Zorgnet-Icuro

20u20-20u50 En ondertussen in het bisdom Gent?
door Philip Machiels, bisschoppelijk gedelegeerde voor patrimonium, personeel en financiën

20u50-21u30 Uitwisseling en ‘Hoe gaat het nu verder?’
met panel en publiek

21u30 Afronding door moderator en receptie

Netwerk-event georganiseerd door het vicariaat Diaconie en Caritas i.s.m. CCV in het bisdom Gent, voor bestuurders en directies ouderenzorgvoorzieningen in het bisdom Gent. 
Caritas Vlaanderen maakt deel uit van de denk- en ontwikkelingsgroep van dit event.

Meer info: Kerknet.be

Caritas