Dak- en thuisloosheid

Dak- en thuisloosheid

Dak- en thuislosheid is een extreme vorm van sociale uitsluiting. Hoewel wonen een grondrecht is, kunnen heel wat mensen dit recht in België niet uitputten. Betaalbaarheid, ellenlange wachtlijsten voor sociale huisvesting, discriminatie op de huizenmarkt zijn maar enkele factoren die dak- en thuisloosheid een uitermate complexe problematiek maken. Vanuit Caritas Vlaanderen willen we bijdragen aan oplossingen die broodnodig zijn.

  Caritas Vlaanderen steunt de Woonzaak!

  “Het recht op wonen zou de absolute prioriteit moeten zijn van de Vlaamse regering. Een woonst vergemakkelijkt de zoektocht naar werk, maakt studeren haalbaarder en zorgt ervoor dat het mogelijk is om een sociaal leven uit te bouwen.”

  Jeugdthuisloosheid

  Dak- en thuisloosheid bij jongeren is nog steeds een onderbelicht fenomeen. Studies in de laatste jaren zijn evenwel duidelijk: de situatie voor sommige jongeren ís kritiek.

  Dak- en thuisloosheid in lokaal beleid

  Wat is de lokale beleidsaanpak van dak- en thuislozen in Vlaanderen en in zijn internationale context?