Caritas Vlaanderen Elisabeth

Elisabeth

Elisabeth is een interactieve website over pastorale zorg, in de eerste plaats binnen zorg- en welzijnsvoorzieningen. Elisabeth wil een internetforum creëren, zowel voor pastores als voor anderen die in aanraking komen met pastorale zorg (patiënten / cliënten / bewoners, familieleden, andere zorgverleners, beleidsverantwoordelijken ...). Beide groepen kunnen hier informatie vinden en aan de pastores wordt ook een interactief gedeelte aangeboden waarop ze ervaringen kunnen uitwisselen.

Pastores, pastoraal animatoren en vrijwilligers zetten zich in diverse zorgcentra dagelijks in voor een kwalitatieve en hedendaagse invulling van de pastorale en levensbeschouwelijke zorg. Ze worden geconfronteerd met diverse uitdagingen en hebben bijgevolg nood aan ondersteuning, vorming, visie-ontwikkeling en informatie-uitwisseling.

Elisabeth wil, in samenwerking met verschillende partners, pastores ondersteunen en inspireren bij de belangrijke taak die zij in de voorziening vervullen. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat andere zorgverleners weten wat een pastorale dienst inhoudt en dat er zo mogelijk een communicatiesysteem bestaat tussen de verschillende zorgdiensten, zodat wanneer nodig goed kan doorverwezen worden of zelf actie kan ondernomen worden. Op die manier staat de zorgbehoevende echt centraal en kan op de verschillende noden van patiënten, cliënten of bewoners opportuun ingespeeld worden.

Elisabeth wordt gedragen door een samenwerkingsverband tussen de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven, en Caritas Vlaanderen. In dit project wil men ook nauw samenwerken met beleidsverantwoordelijken binnen kerk en samenleving.