Caritas Vlaanderen

Gezinsondersteuning

Opvoeden is geen kinderspel, zeker voor gezinnen die in een context van armoede leven. Ouders kunnen daardoor sneller de indruk krijgen dat ze tekortschieten. De focus gaat naar overleven, waardoor er minder ruimte is om tot rust te komen en een thuis te creëren. Ook het toekomstperspectief van ouders, jongeren en kinderen wordt vaak beperkt door de context waarin zij zich bevinden. De aandacht voor de context en situatie waarin het gezin leeft, moet voorkomen dat ouders in armoede bestempeld worden als slechte opvoeders en kinderen bestempeld worden als probleemkinderen. Maatwerk is dus nodig voor een diversiteit aan gezinnen en noden.

De hefbomen die gezinsondersteuning kan bieden om een verschil te maken voor gezinnen in armoede zijn zeer divers. Het zit in grote, kleine, materiële, immateriële, tastbare, ontastbare, structurele of flankerende elementen. Caritas Vlaanderen vertrekt vanuit een krachtgerichte en empowerende visie op armoedebestrijding. Het gaat om het zorgdragen voor en versterken van gezinnen, niet voor hen maar met hen, en op hun ritme. Het gaat ook om maatschappelijke verandering: Caritas Vlaanderen blijft inzetten op structurele verandering en op het wegwerken van sociale ongelijkheden in de maatschappij.

Als gezinsondersteuning armoedebestrijdend wil zijn, vergt het een brede kijk, gericht op samenwerking en met oog voor de context van het gezin.

Dorien Van Haute

Adjunct directeur Caritas Vlaanderen

Webinar Gezinvol Ondersteunen

Op donderdag 17/06/2021 organiseerden we een webinar over: hoe gezinsondersteuning de hefboom kan zijn om armoede te bestrijden.

Hieronder vind je de opname van het volledige webinar.

Dankjewel ... mega interessant ...hier gaan we mee aan de slag! " | Vanuit Huis van het Kind Wetteren vonden we het zeer interessant en inspirerend. We kopen zeker het boek! | Heel boeiende case vanuit Tongeren! "

Ons panel bestond uit:

  Caritas Vlaanderen

  Michel Vandenbroeck
  professor Gezinspedagogiek
  Universiteit Gent

  Caritas Vlaanderen

  Ellen Thijs, Cindy Doumen en gezinsondersteuner Ann Verlackt
  TOOM-project

  Caritas Vlaanderen

  Rudy De Cock
  stafmedewerker Kind en Gezin
  & aanspreekfiguur voor
  kansarmoede en integratie

  Caritas Vlaanderen

  Dorien Van Haute
  adjunct directeur
  Caritas Vlaanderen

Caritas sprak met organisaties in de gezinsondersteuning

Caritas Vlaanderen biedt met haar operationele werking 'Caritas Hulpbetoon' steun aan organisaties die met kwetsbare mensen werken, waaronder ook organisaties in de gezinsondersteuning. Meer info

We spraken met enkele van deze organisaties over armoedebestrijding.

  Elegast vzw

  De Antwerpse vzw Elegast zet zich sinds 1978 in voor kinderen en jongeren die in een verontrustende opvoedingssituatie zitten, maar is ook breder dan die jeugdwerking. Ze bieden hulp aan in het kader van jeugdzorg, onderwijs, justitie en maatschappelijk werk. 

  De Touter vzw

  Vzw De Touter is een organisatie binnen Bijzondere Jeugdzorg. Kinderen, jongeren en hun gezin krijgen er een combinatie van contextbegeleiding aan huis met groeps- en individuele begeleiding in het centrum. Naast de dagcentra is er ook een divers aanbod aan mobiele contextbegeleiding en is er de dienst, Tangram, begeleiding aan jongeren bij het autonoom wonen.

  De Zeshoek vzw

  Het Centrum Integrale Gezinszorg De Zeshoek in Lommel biedt residentiële en mobiele begeleiding aan gezinnen waarvan het gezinsfunctioneren problematisch is. De focus ligt op de zorg van het kind. Doelgroepen zijn aanstaande ouders, gezinnen met jonge kinderen en tienermoeders.

  De Wissel vzw

  Caritas Vlaanderen sprak Louis van De Switch, een afdeling van De Wissel vzw. De Wissel is een voorziening bijzondere jeugdzorg in het Leuvense en begeleidt meisjes tussen 14 en 21 jaar. Deze meisjes verblijven zowel residentieel, als thuis of alleen onder begeleiding van De Wissel.