Caritas Vlaanderen

Visie op vrijwillig engagement

Vrijwilligerswerk maakt deel uit van de identiteit van Caritas Vlaanderen. Inzet van mensen voor anderen is essentieel voor de humanisering van de samenleving. Vrijwilligers zijn daarom niet alleen een hulp in het bereiken van de Caritas-doelen maar behoren ook onlosmakelijk tot het DNA van Caritas Vlaanderen. We geloven in de kracht van vrijwillig engagement om tot een warme samenleving te komen en waarderen sterk de verschillende vormen ervan.

Vrijwilligersengagement biedt een meerwaarde voor de vrijwilliger én voor de samenleving. Vrijwilligerswerk biedt kansen tot zelfontplooiing, zingeving en betekenisverlening. Het is een fijne tijdsbesteding waarin men een persoonlijk engagement kan realiseren.

Bovendien werkt vrijwilligersengagement sterk verbindend en versterkt het de maatschappij. Door een engagement op te nemen werken vrijwilligers mee aan een inclusieve samenleving. Dat doen ze niet alleen tijdens hun concrete taak; ook hun sensibiliserende rol richting een breder publiek is van grote waarde.

Voorwaarde is echter dat het vrijwilligerswerk kwaliteitsvol is. Projecten moeten daartoe zinvol en duurzaam zijn. Wanneer vrijwilliger en beroepskracht nauw samenwerken worden de beste resultaten behaald. Daarvoor moeten beiden op een professionele omkadering, zoals verdiepende vormingen, regelmatige intervisie en fijne (groeps)dynamieken, kunnen rekenen.