Caritas Vlaanderen was op verschillende domeinen actief. De meest tastbare inzet was de noodhulp die we boden aan organisaties die zich inzetten voor dak- en thuislozen. We maakten, via onze operationele afdeling Caritas Hulpbetoon, tijdens de pandemie meer dan 100.000 euro vrij  om slaapzakken, slaapmatjes, hygiënische kits en handgel te verspreiden.

We verdeelden deze goederen via onze partnerorganisaties in Vlaanderen en Brussel die met dak- en thuislozen werken, en tijdens de eerste acute golf ook op vraag van en via CAW’s.

In totaal verdeelden we, op vraag:

  • 3.000 hygiënische kits. In zo’n kit zit zeep, shampoo, een handdoek, maandverband voor vrouwen, zakdoeken, een tandenborsel, een hersluitbaar zakje en een binnenzak voor in een slaapzak.
  • 1.000 busjes handgel
  • 670 slaapzakken
  • 190 slaapmatjes
  • 540 lakenpaketten
  • 50 matrassen
  • 20 veldbedden

» Enkele reacties van de organisaties

Noodhulp staat niet op zich

Een andere belangrijke activiteit tijdens de coronacrisis vormde de Vlaamse overheid, door deelname aan de Taskforce Kwetsbare gezinnen, ter ondersteuning van de overheid. Samen met andere organisaties zoals o.a. Welzijnszorg, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Welzijnsschakels, ATD Vierde Wereld en het Netwerk tegen Armoede zocht Caritas Vlaanderen er in de stakeholdersgroep naar oplossingen voor de door de crisis getroffen kwetsbare gezinnen.

Caritas Vlaanderen liet ook pastores aan het woord over het persoonlijk contact dat in de coronacrisis verre van evident bleek. Door de reacties van ziekenhuispastores en pastores in sociale organisaties kregen we een blik achter de schermen in deze moeilijke periode. Uit alles bleek dat pastores creatief en innovatief aan de slag moesten. Via glazen wanden, kaartjes, tekeningen en digitale media, en via een meer intensieve samenwerking met andere medewerkers en vrijwilligers, wisten ze een minimum aan dienstverlening te garanderen. 
» Bekijk de blog van pastores

Blijvende inzet

Wij zijn er ons heel erg van bewust dat hiermee niet alle problemen opgelost zijn. Wij zullen dan ook, zoals steeds, met onze beperkte middelen optimaal trachten in te gaan op vragen van de sociale organisaties die werken met kwetsbare groepen om hen in de mate van het mogelijke te ondersteunen. Daarnaast blijven wij onze expertise ten dienste stellen van het lokale, Vlaamse en federale armoedebeleid.

Meer info over Caritas Hulpbetoon

Welke noodhulp biedt Caritas Hulpbetoon nog?